Tillbaka till huvudmeny

3 tips för att bli mer effektiv som ekonomichef

Som ekonomichef är du ansvarig för den finansiella rapporteringen och uppföljningen. Genom att öka din effektivitet på tre områden kan du få både ekonomiavdelningen och bolaget att prestera bättre.

1. Automatisera rapporteringen

Att ta fram ekonomiska rapporter är ofta något som tar mycket tid. När flera personer är involverade ökar dessutom risken för misstag och missförstånd. Med ett rapporteringsverktyg kan du automatisera rapporteringen och hämta aktuella siffror direkt från bokföringen – något som minskar både arbetstiden och felmarginalen. Det ger dig och ekonomiteamet mer tid åt att analysera och dra slutsatser. 

2. Gör rapporterna mer relevanta

All information är inte relevant för alla personer på bolaget. Se därför till att skapa olika rapporter för olika personer. När rapporterna anpassas med rätt nyckeltal och relevant information blir det enklare för alla involverade att fatta rätt beslut om verksamheten. 

3. Arbeta aktivt med budget och prognostisering

Budgeten är inget som skapas en gång per år och sedan hamnar i en byrålåda. Det är ett verktyg som tillsammans med prognoser hjälper till att styra verksamheten i rätt riktning. Se därför till att arbeta aktivt med organisationens  budget och komplettera med löpande prognoser under året. Då blir den ekonomiska utvecklingen både tydlig och förutsägbar. 

Mest populära

  • Strax dax för semesterårsskifte

    I alla fall, för företag och organisationer med semesterår (1 april – 31 mars) är det strax dax, att göra ett semesterårsavslut. Det görs efter aprillönen, så att eventuella avvikelser och uttagna semesterdagar i mars, finns registrerade i lönesystemet.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.