Tillbaka till huvudmeny

3 steg hur man gör data tillgänglig för alla

Information är makt i vår digitala tidsålder, och teknologin förändras snabbare än de flesta av oss kan förstå. Förändringarna påverkar oss på alla nivåer – inte bara personligen och på jobbet, utan även i samhället och i världen. Teknik skapar också förändringar i makt. För hundratals år sedan låg makten hos de som ägde mest mark.

Data tillgänglighet

Med den industriella revolutionen skiftade makten över till tillverkare. Men idag har makten flyttats till de som sitter på mest information.

Flera har uttryckt sin oro och påpekat att informationen centraliseras och konsolideras med färre och färre bolag. Stora företag som Google, Amazon, Apple och Facebook som sitter på enorma datacenter, deltar i racet om data och AI, och tar över industri efter industri.

När information är makt är det upp till oss alla att skapa arenor som decentraliserar ägandet av data och stärker massorna, samt bidrar till att uppgifterna används för att stärka demokrati, samarbete, innovation, jämlikhet och framsteg.

Så hur kan data göras tillgänglig för alla? Enligt Qlik måste vi, som en del av ett globalt samhälle, vidta en tre-stegs strategi:

1. Vidta åtgärder som håller data säker, privat och decentraliserad

GDPR är bara startskottet. Vi behöver ett nytt digitalt socialt kontrakt som behandlar våra rättigheter och skyldigheter när människor, organisationer och saker är kopplade till teknik. Gartner förutspår att vid år 2023 kommer mer än 50 % av chefer från ledande digitala företag öppet diskutera teknologins inverkan på samhället. I själva verket kommer alla ledande digitala företag ha en samhällsmässig inverkan.

2. Skapa en utbildad valkrets som väljer upplyst ledarskap

Om vi vill att information ska demokratiseras behöver vi en befolkning som kan förstå och använda information. Och för det behöver vi en förändring i datakunskap. Alla ledare – i näringsliv, samhälle och regering – bör stötta den växande kunskapen om data med resurser och riktlinjer.

3. Bygga en väl fungerande infrastruktur för nätverk och distributionsteknik

Den senaste generationen data- och analys-plattformar måste kunna leverera hög prestanda som är lätt att skala för massorna och som gör analys tillgängligt för alla människor och organisationer. I processen kommer dessa plattformar att få inflytande och värde genom samarbetsförmågan och nätverkseffekten.

Dagens moderna BI-plattformar har hjälpt oss en bit på vägen. Framöver behöver vi en analytisk plattform som är byggd för att förhindra att makten konsolideras hos några få, och utformad för att distribuera data, analys och insikt till den större massan. År 2019 såg vi denna trend växa, då dagens teknik gjort data tillgänglig för alla människor och organisationer.

Hur kan du använda analys, business intelligence och maskininlärning i dina IT-projekt? Anmäl dig till ett av våra webbinar!