Bli integrationspartner för Visma.net

Bli integrationspartner för Visma.net

Information om Visma.net ISV Partner Program

Visma.net ISV Partner Program

Som leverantör av en eller flera lösningar som kan integreras med Visma.net kan du bli integrationspartner till Visma och ingå i Visma.net ISV Partner Program. 

När er anmälan inkommit kontaktar vi er för att utvärdera om er integrationslösning passar ihop med Visma.nets produktlinje och tar er vidare i processen.

Följande ingår i Visma.net ISV Partner Program: 

 • En förteckning över Visma.net API endpoints som du hittar här
 • Plats på vår webb för integrationslösningar (endast färdiga integrationer)
 • Dokumentation & Startup guide över Visma.net API
 • Testbolag i Visma.net
 • Support genom vårt forum i Developer Community
 • Tillgång till enskild support (timtaxa)
 • Nära samarbete med ISV Partner Account Manager
 • Tillgång till kund- och partner-event
 • Online-utbildning och certifiering, inledande och årlig
  Referral Bonus

Kostnaden för att vara med i programmet är från 1000 kr per månad, då ingår det certifiering för upp till fem utvecklare. Minst en utvecklare på företaget måste vara certifierad och årligen re-certifiera sig för att behålla sin certifiering.

 • Avgiften faktureras kvartalsvis.
 • Recertifieringsavgift för upp till 5 utvecklare ingår.
 • Support via vårt forum i Developer Community ingår.
 • Certifiering för ytterligare utvecklare utöver 5 st kostar 200 kr per månad och person.

ISV Process (1).png