Bli integrationspartner för Visma.net

Bli integrationspartner för Visma.net

Information om Visma.net ISV Partner Program

Visma.net ISV Partner Program

Som leverantör av en eller flera lösningar som kan integreras med Visma.net kan du bli integrationspartner till Visma och ingå i Visma.net ISV Partner Program. 

När er anmälan inkommit kontaktar vi er för att utvärdera om er integrationslösning passar ihop med Visma.nets produktlinje och tar er vidare i processen.

Följande ingår i Visma.net ISV Partner Program: 

 • En förteckning över Visma.net API endpoints som du hittar här
 • Plats på vår webb för integrationslösningar (endast färdiga integrationer)
 • Dokumentation & Startup guide över Visma.net API
 • Testbolag i Visma.net
 • Support genom vårt forum i Developer Community
 • Tillgång till enskild support (timtaxa)
 • Nära samarbete med ISV Partner Account Manager
 • Tillgång till kund- och partner-event
 • Online-utbildning och certifiering, inledande och årlig
  Referral Bonus

Kostnaden för att vara med i programmet är 9000 kr och då ingår certifiering för en utvecklare. Minst en utvecklare på företaget måste vara certifierad och årligen re-certifiera sig för att behålla sin certifiering.

 • Certifiering för ytterligare utvecklare 9000 kr/person
 • Re-certifieringsavgift 1500 kr/utvecklare och år
 • Avgiften kommer att faktureras när avtalen är påskrivna. Därefter måste certifieringen slutföras innan ni kan gå vidare i registreringsprocessen, dock senast 6 månader efter att avtalen signerats. Vi återbetalar inte avgiften om certifieringen ej genomförs.

ISV Process (1).png

Upptäck Visma.net

Funktioner

Kundreferenser

Webbinar