Säkerhet, integritet och dataskydd

Säkerhet, integritet och dataskydd

Ett säkert och pålitligt affärssystem

Hos Visma är informationssäkerhet av yttersta vikt. Vi har en väldokumenterad erfarenhet av att skydda företag mot nya och ständigt föränderliga hot, så att din data alltid är säker från alla typer av IT-attacker. Luta dig tillbaka i vetskapen om att Visma Security Managers dagligen övervakar och kontrollerar alla tjänster inom Visma.net.

Säkerhet

Säkerhet är en viktig fråga för alla företag, och vi tar våra kunders datasäkerhet på största allvar. Visma strävar efter att ge ditt företag den högsta driftsäkerheten, dataskydd och omfattande backup.

Våra säkerhetsåtgärder består av:

 • Planerade underhållsfönster för att minimera störningar
 • Brandväggsskydd för att förhindra obehörig åtkomst
 • Driftscenter med applikations- och komponentövervakning
 • Säkerhetskopior på två platser
 • ISO 9001 certifierad utveckling
 • ISO 20001 certifierad IT-verksamhet
 • Dual-datacenter placerade på separata fysiska platser
 • Webbplatsövervakning, åtkomstkontroll och larmsystem
 • Redundanta kraft- och telekommunikationsanslutningar
 • Elektronisk branddetektering och förebyggande system
 • Energihantering med energibesparande policy

Regelefterlevnad

Visma.net uppfyller kraven för nationella- och branschspecifika standarder och ger tillgång till datacenter för revisionsprocesser. Endast behörig personal har tillgång till kunddata. Tillgång ges endast för allmän service och underhåll av datainfrastrukturen. Alla våra utvecklingsprocesser är ISO-certifierade.
(Med ISO 9001. De flesta mot ramverk som ISO 27034.)

Mer information om Säkerhet, Integritet, Transparens och Regelefterlevnad:

Läs mer här