LifeAssays

Ökad tillgänglighet och stora tidsvinster i molnet

”Jag har snudd på halverat tiden som jag 
lägger på bokföring tack vare Visma.net”

LifeAssays är ett medtechbolag med Norden som huvudmarknad, med 15 anställda i Sverige och Finland. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av innovativa lösningar inom veterinärdiagnostik för tidig upptäckt och förebyggande av sjukdomar. Samtidigt pågår utvecklingsprojekt inom humanmedicin.

Företaget grundades år 2000 och år 2016 beslöt man att uppgradera sitt dåvarande affärssystem till en modern och mer användarvänlig lösning. Främst ville man komma bort från tidskrävande pappersarbete, varför man valde en lösning som helt automatiserar de vanligaste administrativa och ekonomiska processerna. Eftersom de bedriver medicinteknisk verksamhet var det också viktigt med spårbarhet.

Komplett affärssystem i molnet,
utvecklat för den nordiska marknaden

Valet föll på Visma.net som implementerades med stöd av Vismas partnerföretag Traventus, som idag bistår med utveckling och support. Med lösningen fick man ett komplett affärssystem i molnet, speciellt utvecklat för den nordiska marknaden som uppfyllde deras krav kring spårbarhet, tack vare full sådan i hela värdekedjan.

På LifeAssays använder man sitt nya affärssystem för ekonomi och redovisning, försäljning samt sitt recept- och artikelregister. Att systemet är skalbart och enkelt att bygga ut med fler funktioner efter behov, såg man som ett stort plus.

– Visma.net är ett väldigt tillgängligt system eftersom man inte är bunden till kontoret utan kan logga in var som helst, när som helst. Det är enkelt att använda och Traventus finns till hands när vi behöver stöd, säger Dan Wahrenberg ekonomichef på LifeAssays.

Automatisering av fakturahantering och banktransaktioner

I dag har LifeAssays automatiserat flera processer, som exempelvis fakturahantering och banktransaktioner. Vilket innebär mindre manuellt arbete och stora tidsvinster.

– Jag har snudd på halverat tiden som jag lägger på bokföring. Dessutom har antalet supportärenden minskat sedan vi bytte affärssystem, säger Dan Wahrenberg.

När grunden nu är på plats överväger LifeAssays att härnäst implementera en projektredovisningsmodul samt ett anläggningsregister för materiella och immateriella tillgångar.


 LifeAssays digitaliseringsresa i korthet

  • Utmaning: Behov av ett mer modernt och användarvänligt affärssystem för att i första hand komma bort från tidskrävande pappersarbete. 
  • Lösning: Ett komplett affärssystem i molnet som uppfyllde kraven på bland annat spårbarhet och flexibilitet. 
  • Resultat: Ett modernt system att växa och utvecklas med som bidragit till stora tidsvinster, samt ett mer digitalt och platsoberoende arbetssätt.

Hur skulle Visma.net kunna stötta din verksamhet?