Doktor.se

Doktorn kan ta emot dig i molnet

Doktor.se är ett modernt och personligt vårdföretag som arbetar med digital sjukvård. Deras innovativa tekniska lösningar går dessutom hand i hand med deras val av affärssystem i molnet.

Doktor.se är en godkänd vårdgivare som hjälper sina medlemmar att få snabb och effektiv vård. Det moderna vårdföretaget tror att framtidens företagshälsovård består av en kombination av digitalvård och offentlig primärvård. Deras fokus ligger även på att lösa och se till patientens hela vårdbehov samt att följa upp varje vårdärende. För att skapa en effektiv organisation har de valt det molnbaserade affärssystemet Visma.net och partner Westerling & Holm.

 

"Vi vill kunna använda systemet för att bland annat underlätta arbetet för våra två ekonomiavdelningar i Uppsala och Stockholm. Vi har arbetat med andra system inom Visma tidigare, men Visma.net är mer avancerat och passar oss bättre eftersom vi befinner oss i en expansiv fas, säger Lena Lindell, ekonom på Doktor.se."

 

Doktor.se är moderbolag till Familjedoktorerna i Uppland och tanken är att de ska bygga en portal där båda bolagen kan hantera sin ekonomi tillsammans. De tittade på flera olika webbaserade system innan de bestämde sig för Visma.net.

Doktor.se erbjuder bland annat samtal och chatt med läkare och specialistsjuksköterskor. Via deras app kan patienterna se vem de talar med, koppla till videosamtal eller skicka en bild. Visma.net i sin tur är också ett innovativt system som är skalbart – och alltid uppdaterat.

– Vi kommer att börja arbeta med Visma.net i en liten skala för att sedan utöka med fler tjänster. Jag är nyfiken på deras app för kvitton. Det känns otroligt smidigt att man bara behöver ta ett foto och sedan hamnar all information direkt i systemet, säger Lena Lindell.

Eva Lindell berättar att hon tror på framtiden för molnbaserade affärssystem – och att Visma.net passar bra ihop med deras vision kring digital sjukvård.

– Familjedoktorerna i Uppland är en privat vårdcentral och vi har bland annat avtal med region Uppsala. Det känns bra att de också får följa med på den här resan. Vi ser bland annat en vinning i att vi kan samla vår koncernredovisning i Visma.net. Det kommer även bli enklare för oss att plocka ut rapporter och att koppla på våra anläggningsregister.

Hur skulle Visma.net kunna stötta din verksamhet?