Vi växer med över 50 % varje år, då krävs ett affärssystem som stöttar tillväxt.

"Visma.net passar vår strävan efter en så
produktiv organisation som möjligt”


Aqua Dental erbjuder kvalitativ tandvård via sina tio kliniker i Stockholm och Göteborg. Med ca 350 medarbetare är man en av de största privata tandvårdskedjorna i Sverige, och en av de aktörer med flest specialisttandläkare.

Företaget grundades år 2010 och under 2019 kommer 6 nya kliniker att etableras. Inom en snar framtid planerar man också att öppna kliniker i bland annat Malmö och Uppsala. Den snabba expansionen kräver ett stabilt, säkert och smidigt affärssystem som passar alla delar av organisationen.

— Vi befinner oss i en mycket expansiv fas där vi växer med över 50 procent varje år och då gäller det att vi har ett system som hänger med och stöttar vår tillväxt. Säger Henrik Augustsson, koncernchef Aqua Dental.

Stöd i såväl den dagliga verksamheten som för långsiktiga mål

Valet av affärssystem för att skapa en så produktiv organisation som möjligt föll på Visma.net. En molnbaserad lösning kändes självklar och den bredd av funktionalitet som lösningen erbjuder passar affärsverksamheten väl.

När vi startar nya dotterbolag eller adderar resultatenheter är Visma.net ett stöd istället för ett hinder, vilket vi upplevt att andra verktyg varit tidigare. Vi driver digitalisering av tandvården och Visma.net stödjer oss väl i det arbetet med en modulär, skalbar och tillgänglig modell - berättar Henrik.

Tydlig effekt på betalningsflödet

På Aqua Dental sköts all löpande bokföring av koncernens bolag i Visma.net. Man använder också flera av lösningens moduler för exempelvis digital attest och leverantörsbetalningar.

— Att automatisera våra leverantörsbetalningar med Visma.net AutoPay integrerat med affärssystem och bank har effektiviserat vårt betalningsflöde enormt. Säger Jessica Johansson, Controller på Aqua Dental. Hon tillägger:

Även avstämningsarbetet har förenklats avsevärt genom att händelser på banken avspeglas under “Behandla kontoutdrag” i systemet.

Aqua Dental tog hjälp av Vismas certifierade partner Amesto för implementering av Visma.net. Jessica berättar:

- Intrapoint satte upp lösningen efter våra behov och önskemål samt hjälpte oss med personlig rådgivning och manualer. När vi idag, ett år efter implementeringen stöter på problem är de snabba på att svara, effektiva på att lösa problem och de tar väl hand om oss som kunder.


Aqua Dentals digitaliseringsresa i korthet:

  • Utmaning: Man behövde ett systemstöd som stöttade bolagets snabba tillväxt.
  • Lösning: Ett affärssystem i molnet kändes självklart
  • Resultat: Automatisering och tillgänglighet har ökat effektiviteten avsevärt. Man har nu ett stabilt stöd som underlättar såväl det dagliga som för nya dotterbolag och resultatenheter att komma igång.

Hur skulle Visma.net kunna stötta din verksamhet?