Automatiserad betalning minskar risken för misstag

Förenkla med automatisk betalning från betalningsförslag

Genom att automatisera leverantörsbetalningar från betalningsförslag kan ni snabbt minska antalet misstag, korta ledtiderna och minska mängden dubbelarbete. Att just “Purchase 2 Pay” är en av de processer som digitaliseras i en allt snabbare takt beror till stor del på att det är förhållandevis enkelt - idag erbjuder de flesta banker och betalningssystem smidiga lösningar för automatiserade betalningsprocesser.

Företag med en hög andel leverantörsbetalningar som automatiskt matchas direkt mot betalningsförslag vinner mycket tid på att enbart hantera avvikelser.

Genom att integrerar detta flöde i affärssystemet förenklas mycket:

  • E-fakturan kommer in i systemet där den automatiskt kontrolleras och konteras (om allt stämmer).
  • En korrekt faktura går automatiskt iväg för godkännande och attestering till relevanta personer.
  • Fakturan läggs in systemet för betalning och skickas till banken. Betalningar bokförs och leverantörsreskontra uppdateras automatiskt.

7 exempel på vad som kan bli bättre, om ni väljer att jobba på ett nytt sätt.

Valet av affärssystem kan vara ett av de viktigaste besluten för din verksamhets framtid. Här får du konkreta exempel. Bland annat:

✔ Fakturor direkt in i systemet
✔ Få betalt snabbare
✔ Skippa kvittona vid utlägg
✔ Stenkoll på KPI:er