Automatiserad betalning minskar risken för misstag

Förenkla med automatisk betalning från betalningsförslag

Genom att automatisera leverantörsbetalningar från betalningsförslag kan ni snabbt minska antalet misstag, korta ledtiderna och minska mängden dubbelarbete. Att just “Purchase 2 Pay” är en av de processer som digitaliseras i en allt snabbare takt beror till stor del på att det är förhållandevis enkelt - idag erbjuder de flesta banker och betalningssystem smidiga lösningar för automatiserade betalningsprocesser.

Företag med en hög andel leverantörsbetalningar som automatiskt matchas direkt mot betalningsförslag vinner mycket tid på att enbart hantera avvikelser.

Genom att integrerar detta flöde i affärssystemet förenklas mycket:

  • E-fakturan kommer in i systemet där den automatiskt kontrolleras och konteras (om allt stämmer).
  • En korrekt faktura går automatiskt iväg för godkännande och attestering till relevanta personer.
  • Fakturan läggs in systemet för betalning och skickas till banken. Betalningar bokförs och leverantörsreskontra uppdateras automatiskt.

Automatiserade betalningar höjer säkerheten

Enligt Vismas Digitaliseringsindex 2019 landar index för frågan "hur stor andel av mottagna leverantörsfakturor betalas automatiskt direkt från systemet" på 65,7 procent.

Hämta rapporten

Automatiserade betalningar höjer säkerheten

Låt oss visa - kom på webbinar!

Anmäl dig idag

Upptäck Visma.net

Funktioner

Kundreferenser

Webbinar