Funktioner som stödjer hela kedjan, från sälj till fakturering

Kundhantering, tid, projekt och fakturering i ett och samma flöde

Välj en kraftfull lösning som är lätt att komma igång med, lätt att använda och enkelt kan integreras med ert befintliga affärs- eller ekonomisystem. Fördjupad funktionalitet för bland annat säljstöd, rapporter och uppföljning kan enkelt läggas till. Med ett öppet API och möjlighet att integrera med flera andra verksamhetssystem kan ni skräddarsy lösningen efter era behov.

Grundfunktioner    Fördjupad funktionalitet    Integrationer

Grundfunktioner

Kundhantering

Kundhantering

Integrera kundhantering och säljstöd i organisationens arbetsflöde för att få bättre kontroll på dina projekt. Med Visma.net Project Management har du all kundinformation samlad på ett ställe - kontaktdata, historik, aktiviteter, säljprocesser och lönsamhet.

 • Hantera fler adresser om kunden har mer än ett kontor.
 • Möjlighet att lägga till flera kontaktpersoner på samma företag.
 • Använd nyckelord för att märka upp kontaktpersoner så att de blir sökbara.
 • Skapa kundgrupperingar utifrån egna kriterier för segmentering
 • Koppla kalenderaktiviteter till respektive kund.
Projektverktyg

Projektverktyg

Koppla ihop försäljning, schemaläggning, resurshantering, timmar, kostnader och finansiell information i realtid. Med projektverktyget får du snabbt överblick över deadlines, resurser och finansiell status. Vinstmarginaler kan ses på projekt-, kund-, avdelnings- och företagsnivå. Här kan varje person ha sin egen startsida med realtidsuppdaterad information kring exempelvis prognoser, sales pipe och fakturerat.

 • Preliminär planering med lönsamhetsanalys
 • Den uppskattade kostnaden kan enkelt räknas ut med tillägget för offerter.
 • Alla anbud, offerter eller prisförslag är sammankopplade med berörda produkter/tjänster
 • Skapa nya projekt direkt från kundkortet.
 • Skapa faktureringsplan enligt avtal med kund direkt i projektvyn.
 • Visa projektplanen i ett gantt-schema och allokera resurser på projektnivå.
Resursplanering

Resursplanering

Allokera resurser mer effektivt genom att lägga in en preliminär beläggning redan i införsäljningsstadiet av ett projekt. Och med smidig kapacitetsanalys och resurstilldelning per anställd kan projektledaren ta in eller skära ned på resurser i tid för lönsammare projekt.

 • Resursplaneringen kan ske på procent- eller timbasis.
 • Selektering av resurser kan baseras på roller, avdelning och kunskapsområde.
 • Längden på allokeringen sätts manuellt eller länkas till aktuellt projekt.
 • Resursplaneringen kan jämföras med faktisk tid i en rapport som både visar kapacitet, belastning och den faktiskt rapporterade tiden.
hantera tid och utlägg

Tid och utlägg

Tidrapportera enkelt via webben eller i appen. Rapporterad tid uppdateras i realtid och är kopplat till kund eller internt arbete och länkas direkt till fakturaunderlaget. Kostnader, pris och kundinformation är redan länkat till varje timme per arbetstyp, roll eller person.

 • Anställda som jobbat veckovis i projekt kan använda föregående dag som mall
 • Tidrapporter kan ställas in så att de måste godkännas av t.ex. projektledaren
 • Resekostnader kan rapporteras samtidigt som timmarna.
 • Utläggen kan sammanställas till ett ersättningsdokument med alla kostnader listade
 • Kvitton kan laddas upp och bifogas till utläggen.
Fakturering

Fakturering

Automatiserad fakturering spar mycket tid. Fakturaunderlaget hämtas från projekt, rapporterade timmar, utlägg och resekostnader, produkter och kundinformation. Underlaget sammanställs och är redo att skickas med en knapptryckning. Visma.net Project Management kan även integreras med bokföringssystem.

 • Återkommande fakturering för exempelvis serviceabonnemang.
 • Sammanställ flera jobb på en faktura.
 • Stödjer flera momssatser och alla valutor 
 • Jobba med färdiga prislistor i systemet
 • Fakturor redo för att skickas kan skrivas ut, mailas som PDF eller skickas automatiskt genom en tredjepartstjänst (e-faktura, olika leverantörer beroende på land).
Analys och rapportering

Rapport och analys

Spara tid och få full inblick i din organisation genom realtidsgenererade rapporter. Skapa rapporter baserade på t.ex. projektlönsamhet, resursanvändning eller fakturering och intäkter. Rapporterna kan läggas till en personlig dashboard och distribueras ut till berörda personer i organisationen.

 • Skapa personliga dashboards utifrån behov och ansvarsområden.
 • Fördefinierade dashboards kan delas inom organisationen baserat på olika roller (projektledare, försäljningschef och administration).
 • Organisationer kan skapa ett obegränsat antal rapporter, spara egna eller gemensamma favoriter, göra mallar och även dela dem med medarbetare och kunder.
 • De flesta rapporter kan läggas till en personlig dashboard för omedelbar tillgång till uppdaterad information.

Låt oss visa - kom på webbinar!

 

Fördjupad funktionalitet

Anpassa lösningen efter just era behov med utökad funktionalitet. Funktionerna är tillgängliga beroende på vilket licenspaket ni använder, och kan enkelt kopplas på. 

Säljstöd och kundhantering

Aktivitetshantering

Aktivitetshantering

Hantera kalendrar, uppgiftslistor och bokningsbara resurser online. Följ enkelt upp all kundinteraktion, ärende för ärende.

Skapa offert

Skapa offerter

Gör fler affärer med bättre offerter. Resurser, prissättning och mallar utgör grunden för en vinnande offert. När parterna är överens omvandlas offerten automatiskt till projektplan.

Webmerge

Extern integration med tredjepartsprodukten Webmerge för utökade möjligheter att formatera offerter enligt era egna mallar och skicka offerter på flera olika leveranssätt.

Projektledning

Resurshantering

Avancerad resurshantering

Fatta rätt beslut i tid. Resursplanera enligt schema för bättre överblick och planera beläggning i procent eller per timme för anställda och resurser som fordon och mötesrum. 

Extranet

Extranet

Dela projektinformation med kunder, partners och leverantörer. Extranet är en extern inloggning där du bestämmer vilken information som ska visas. Bjud in till samarbete och feedback, attestering av timmar eller godkännande av fakturor.

Intäktsredovisning

Intäktsredovisning

Tillägget för intäktsredovisning gör det möjligt att se, söka och ändra den månatliga distributionen av projektintäkter. Se enskilda projekt, hela projektportföljer eller affärsenheter. Du kan sätta räkenskapsperioden där intäkterna ska redovisas före eller efter fakturering och betalningar.

Dela dokument

Google Drive

Lagra filer till dina projekt i Google Drive och integrera ditt Google Apps företagskonto med Visma.net Project Management för att enkelt kunna samarbeta, dela och organisera dina dokument.

Tid- och utläggshantering

Tidsuppföljning

Avancerad tidsuppföljning

Förenklar sammanställning och attestering av arbetstimmar. Hantera flextid, frånvaro och semester direkt i Visma.net Project Management.

Reseersättning

Reseersättning och utlägg

Förenkla hanteringen av reseräkningar, fakturering och återbetalning. Användaren lägger in sina kostnader för resor, logi och traktamente kopplat till interna- eller kundrelaterade projekt. Kvitton bifogas sedan elektroniskt och allt skickas in för godkännande. Arbetsledaren kan enkelt granska, redigera, exportera och godkänna utläggen. Efter godkännande läggs dessa automatiskt till i projektens fakturaunderlag eller som ofakturerbar kostnad.

Fakturering

Återkommande fakturering

Återkommande fakturering

Ett tidsbesparande verktyg som ser till att återkommande fakturor för exempelvis service- eller underhållstjänster, förskottsbetalningar eller licenskostnader betalas i tid.

Autoinvoice

AutoInvoice

Skicka fakturor till en fakturaväxel, som håller reda på om dina kunder kan ta emot elektroniska fakturor (Svefakturor) eller vill ha fakturorna via e-post eller utskrivna. 

Handla med flera valutor

Fakturera i flera valutor 

Välj bland över 160 valutor och fakturera olika kunder i flera valutor.

Rapporter

Grafiska rapporter

Grafiska rapporter

Skapa tydliga rapporter över försäljning, ordrar, fakturerade timmar, vinst, kostnader och utlägg eller aktiviteter. Jämför med tidigare perioder eller ställ resultat mot prognos. Rapporterna kan sparas antingen som länk på din startsida för daglig översikt eller i ett rapportgalleri.

KPI

KPI

Mät nyckeltal som är viktiga för just er verksamhet och utvärdera och jämför sedan resultatet med era affärsmål.

Organisatoriska hierarkier

Organisatoriska hierarkier

Organisera olika delar av ditt företag såsom interna avdelningar, affärsenheter, internationella anläggningar eller dotterbolag för en tydligare överblick.

Aktivitetshistorik

Aktivitetshistorik

Spåra ändringar och händelser via en aktivitetslogg. Du har alltid full koll på vem som gjort vad och när.

Integrationer

Skräddarsy er lösning genom att integrera med andra system såsom affärs- och ekonomisystem, eller lösningar för CRM och elektronisk fakturahantering.

Visma.net Project Management fungerar utmärkt ihop med exempelvis affärssystemen Visma.net och Visma Business. Tack vare ett öppet API kan ni också integrera egna lösningar för exempelvis CRM, elektronisk fakturahantering och bokföring.

 • Exempel på system att integrera
 • Visma.net ERP
 • Visma Administration
 • Visma Lön
 • Visma Business
 • Visma eEkonomi