Säkra en kvalitativ produktkatalog med Visma Proceedo

Säkra en kvalitativ produktkatalog med Visma Proceedo

Vad är en produktkatalog i Visma Proceedo?

En produktkatalog innehåller information om artiklar och ditt sortiment vilket kunden har möjlighet att köpa från enligt avtal. Visma Proceedo stödjer flera olika format för kataloginformation, t.ex. olika XML-format och EDIFACT PRICAT enligt ESAP/SFTI. För er som inte redan nyttjar en etablerad standard, rekommenderas att ni använder Visma Proceedos textfilsformat (V6).

Katalogkvalitet är avgörande

Kvaliteten på produktkatalogens innehåll är avgörande för beställarens sökresultat. Sökresultatet är i sin tur underlag för beställarens order. Ju bättre data din katalog har, desto bättre köpupplevelse för din kund. Bilder, beskrivning, sökord, UNSPSC och rekommenderade artiklar är några centrala fält som bör vara populerade med data. För att säkerställa beställningsbara artiklar finns ett antal obligatoriska fält. Dessutom kan kunden ställa in kvalitetskontroller på katalogen innan den godkänns att köpas ifrån.

Produktkatalog i Visma Proceedo

Samma artikel används av flera kataloger

Visma Proceedo är en standardiserad molntjänst där alla kunder delar samma databas. Om du som leverantör skickar kataloger till flera kunder som innehåller samma artikelnummer så kommer den senaste inlästa katalogen att uppdatera produktinformationen för samtliga kunder som använder Visma Proceedo och har just dessa artikelnummer i sin katalog.

Din produkt, din produktbeskrivning

Som leverantör äger du beskrivningen av dina produkter, det är inte en information som kunden bör bestämma. Om du vill ge en särskild kund en avvikande artikelbeskrivning som inte skall appliceras på alla kataloger där artikeln förekommer, så kan du använda fältet ItemKey för att göra artiklarna unika. Detta fungerar endast om du skickar en katalog i formatet V6 eller Peppol BIS Catalogue (without response) 3.

Rekommenderade katalogformat

Visma Proceedo har ett eget katalogformat som kallas för katalog V6. Det finns två sätt att skapa och posta en V6 katalog till Proceedo. Man kan använda sig av vår Excel-mall och skapa katalogen i formatet PRO FF V6 (XLS).

Då rekommenderar vi att man sparar ned den i en tab-separerad textfil innan man läser in katalogen. Den andra varianten är ett XML-format PRO XML V6 (XML) där det också finns en mall att utgå ifrån.

Så fyller du som leverantör i en katalog (V6)

Vårt eget standardformat för artikelkatalog kallas PRO_FF_CAT_V6. Formatet innehåller all artikelinformation enligt gällande standard. Nedan hittar du länkar till specifikation som beskriver formatet och faktiska exempel.

Artikelmärkningar i Proceedo

Här kan ni se och ladda ner de artikelmärkningar i form av miljö- och kvalitetsmärkningar som kan användas i Proceedo.

Artikelmärkningar i Proceedo – PEPPOL BIS3

Artikelmärkningar i Proceedo – Pricat

Artikelmärkningar i Proceedo – V6

Visma Proceedo stödjer följande katalogformat

PEPPOL BIS Catalogue (without response) 3

Läs mer om Peppol BIS här

PRO_FF_V6 

(Proceedos egna format i Excel/txt-format)

Läs mer om PRO_FF_V6 här

PRO_XML_CAT_V6

(Proceedos egna XML-format)

Läs mer om PRO_XML_CAT_V6 här

Svekatalog 2.0 *

* utgått från SFTI:s rekommendationer.

Så läser du in en katalog via leverantörsportalen

Vi erbjuder dig som leverantör kostnadsfri nyttjande av vår webbaserade leverantörsportal. Från den kan du bland annat läsa in kataloger, bekräfta ordrar, leveransavisera och fakturera dina kunder.

1. Logga in till Supplier Center med användarnamn och lösenord som du fått separat från Visma Proceedo.

2. Välj Katalog

Välj Katalog

När du manuellt postar katalogfiler i Supplier Center har du möjlighet att manuellt sätta de importparametrar i vilka du även kan se avtalets nuvarande inställningar. Parametrarna är:

 • Leverantör – Denna drop-down lista definierar vilka bolag som du är tillåten att posta kataloger för.
 • Katalogtyp – Definierar typen av data i filen. Välj alltid Kombinerad.
  • Kombinerad (Om katalogfilen innehåller både produktdel och prisdel)
 • Avtal – listar alla avtal som för närvarande är uppsatta för den leverantör du valde i fältet ovan, Leverantör.
 • Prislistenummer – här kan du ange ett nr för just denna fil (om filen innehåller en prisdel)
 • Giltig från – om filen ska börja gälla ett viss datum. Lämnas det tomt gäller priserna direkt efter  genomförd import.
 • Import Typ – definierar vad som ska hända med de artiklar som inte matchar de produkter som redan finns under detta avtal. Möjliga värden:
  • Full – Lägg till nya artiklar, uppdatera matchande artiklar och ta bort artiklar som inte finns i den postade katalogen.
  • Partiell – Lägg till nya artiklar, uppdatera matchande artiklar och behåll artiklar som inte finns i den postade katalogen.
 • Katalogfilformat – Visma Proceedo stödjer flera olika format för manuell postning. Vänligen kontakta Visma Proceedo för information om de olika formaten.

3. När parametrarna är satta så tryck på knappen Välj fil och sök upp platsen på din dator där katalogfilen och välj filen.

4. Tryck på Skicka-knappen.

Tryck på Skicka-knappen

Posta katalogen med EDI

Du kan posta kataloger till din kund via EDI-fliken i Supplier Center. Om du inte har EDI-fliken tillgänglig, kontaktar du enkelt Visma Proceedo Servicedesk som aktiverar den till dig.

När du postar filer kan ni som leverantör skicka filer som innehåller kuvertdel med korrekta parametrar på huvudnivå, t.ex. katalogfiler eller fakturafiler.

Posta katalogen med EDI

Överföringar

När filen är postad kan du se hur överföringen gått under menyn EDI överföringar. Det kan ta några minuter innan filen är klar. Klicka på Sök tills du finner den postade filen i resultatlistan. För att titta på ett meddelande eller läsa felmeddelanden om varför en viss överföring inte lyckades, klicka på knappen Visa.

Sök överföringar

Identifiera dig som avsändare

Du kan se vilka IDn som identifierar dig som leverantör genom att välja EDI och sedan EDI-inställningar.

Dessa IDn används för att systemet ska förstå vilken leverantör som är avsändare av ett elektroniskt dokument och måste anges i varje dokument som skickas via EDI och Posta filer. Det är obligatoriskt att ange minst ett ID och varje ID måste vara unikt bland Proceedos leverantörer.

Det finns en lista som visar dina befintliga IDn. För att lägga till ett nytt ID, klicka på Skapa ny identifikation och ange sedan ID och felmeddelandeadress.

För att lägga till ditt nya ID till listan, klicka på OK.

EDI-inställningar

Lägg till ditt nya ID till listan

Fördjupa dig i mer information om meddelanden till och från Visma Proceedo

Hitta mer information »

Kontakta Visma Proceedo support

Mejla oss: servicedesk.proceedo@visma.com