Håll kunden uppdaterad på din leverans

Håll kunden uppdaterad på din leverans

Möjligheter med leveransavisering

Med leveransavisering kan du säkerställa att kunden får information om det du skickat iväg och har tydlig information om när dina produkter kommer leverera

​Med en leveransavisering kan man ersätta artiklar eller lägga till nya artiklar. Artiklarna måste finnas i katalogen i Proceedo​ för att detta ska kunna göras. Undantaget är Sveleveransavisering om den innehåller all information om den nya artikeln​. Tillägg eller ersättningar gjorda med en leveransaviseringen uppdaterar inte order utan hjälper bara användaren att göra sin inleverans. Inget mail skickas till beställaren när en leveransavisering kommer in.

 

Möjliga format för leveransavisering

Visma stödjer flertalet format för leveransavisering men rekommenderas avisering via Peppol Bis.

Visma Proceedo stödjer följande format:

  • EDIFACT D96 DESADV (ESAP 6.3)
  • PEPPOL BIS Despatch Advice 3
  • Sveleveransavisering BIS 30A *
  • EHF *

* utgår som standardformat från 2021.

Kommunikationssätt för leveransavisering

  • SFTP
  • HTTPS
  • Peppol
  • Leverantörsportalen

Fördjupa dig i mer information om meddelanden till och från Visma Proceedo

Hitta mer information »

Kontakta Visma Proceedo support

Öppet alla vardagar kl. 8:00–17:00

Mejla oss: servicedesk.proceedo@visma.com