Håll kunden uppdaterad på din leverans

Håll kunden uppdaterad på din leverans

Möjligheter med leveransavisering

Med leveransavisering kan du säkerställa att kunden får information om det du skickat iväg och har tydlig information om när dina produkter kommer levereras.

​Med en leveransavisering kan man ersätta artiklar eller lägga till nya artiklar. Artiklarna måste finnas i katalogen i Proceedo​ för att detta ska kunna göras. Tillägg eller ersättningar gjorda med en leveransaviseringen uppdaterar inte order utan hjälper bara användaren att göra sin inleverans. Inget mail skickas till beställaren när en leveransavisering kommer in.

 

Proceedo stödjer följande format för leveransavisering

  • Peppol BIS Despatch Advise 3

  • EHF Despatch Advise 3.0

  • EDIFACT D96 DESADV (ESAP 6.3) 

  • BIS 30A Despatch Advice (utgått från SFTI:s rekommendationer)

Läs mer om de standarder som SFTI rekommenderar som stöd för vanliga affärsprocesser för elektronisk handel (e-handel) här.

Kommunikationssätt för leveransavisering

  • SFTP
  • HTTPS
  • Peppol
  • Leverantörsportalen

Fördjupa dig i mer information om meddelanden till och från Visma Proceedo

Hitta mer information »

Kontakta Visma Proceedo support

Mejla oss: servicedesk.proceedo@visma.com