Inköp av tjänster och konsulter. Säg hej till Proceedo + Vakanta

Ta ett strategiskt grepp kring era konsult- och tjänsteinköp och få struktur och överblick. Nu lanseras Proceedo + Vakanta - ett systemstöd som hjälper er dit.

Behovet av att köpa in kompetens och kunskap ökar stadigt. I takt med det krävs ett bättre systemstöd för att säkerställa att kostnader inte springer iväg och kompetens slarvas bort. Använd Proceedo + Vakanta för att vid nästa konsult- eller tjänstebeställning säkerställa

  • Rätt kompetens
  • Rätt pris
  • Rätt förutsättningar för individen.

Genom att kombinera lärdomar och tankar kring inköpsprocessen och applicera dessa på inköp av kompetens och tjänster får organisationen kontroll och vinsterna blir många. Vakanta bidrar till ett digitalt arbetsflöde som effektiviserar hantering av konsulter och minskar tidskrävande administration.

Kort och gott - Vakanta är sista pusselbiten som gör er till en strategisk inköpsorganisation som har koll och struktur på alla delar.

Vill du veta mer om Proceedo + Vakanta?

Boka en demo

Vill du veta mer om Vakanta? Ladda ner ett informationsblad

SE_PR_vakanta_intro_cover_600x565.jpg

   

Rätt pris med rätt systemstöd

Rätt kompetens till varje projekt

Rätt förutsättningar för individen

cloudproceedo blue.png

Visste du att ...

Nästan 40% av den totala personalkostnaden i privat sektor går till konsulttjänster? I offentlig sektor är motsvarande siffra 12,6% – det vill säga knappt 16 miljarder i skattepengar som årligen går till konsulttjänster. Samtidigt läggs det inte lika mycket tid på att säkra rätt kompetens hos en konsult som det görs på en anställd. Hur ser processen ut idag och hur kan ni göra den bättre?

Läs våra 5 bästa tips om konsultinköp

Boka en demo av Proceedo + Vakanta