3 Apr 2024

Trenden bruten: Nytt ras för nyföretagandet

Under mars störtdök nyföretagandet i Sverige med hela 20 procent jämfört med samma månad i fjol. Efter en positiv trend under årets första två månader gjorde den kraftiga nedgången i mars att nyföretagandet under första kvartalet landar på minus 9 procent. Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat.

– I lågkonjunkturens Sverige behöver fler företag startas, inte färre. Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag – nu behövs varje person som tar steget till eget företagande för att vi ska behålla vår välfärd, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Förra året rasade nyföretagandet med hela 15 procent i Sverige. Under början av 2024 syntes en positiv trend med en nedgång på bara 4 procent, men nu störtdyker nyföretagandet igen. I mars föll nyföretagandet med hela 20 procent jämfört med samma månad i fjol. Under första kvartalet 2024 startades 16 518 nya företag, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2023. Jämfört med första kvartalet 2022 är nedgången hela 26 procent. Det visar statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat. 

Enligt Sifoundersökningar som Visma Spcs genomför årligen drömmer var tredje svensk om att bli egen företagare. Ett av de vanligaste skälen till att inte förverkliga sin företagsdröm är att den ekonomiska tryggheten för småföretagare upplevs vara sämre än den för anställda.

Småföretagen är landets ryggrad och bidrar med var tredje skattekrona till kommunerna. För att nyföretagandet ska öka måste regeringen stärka trygghetssystemen så att ännu fler vågar förvandla sin passion till en företagsidé, säger Boo Gunnarson.

Halland är det enda länet som visar en tydlig ökning i nyföretagande, plus 6 procent under första kvartalet. I Östergötland, Värmland och på Gotland startades i stort sett lika många företag som under samma period i fjol. I övriga 17 län var läget desto dystrare. Störst var nedgången i Uppsala län, ner 27 procent, och Kronoberg, ner 25 procent.

För mer information, kontakta gärna:
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, [email protected]
Malin Fredriksson, pr-ansvarig Visma Spcs, 073-313 43 88, [email protected]

Fakta: Statistik över nyföretagandet på riks- och länsnivå
I Sverige finns drygt en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik.

Län Nya företag kvartal 1 2023 Nya företag kvartal 1 2024 Förändring Förändring i procent
Blekinge 194 166 -28 -14%
Dalarna 427 345 -82 -19%
Gotland 83 84 1 1%
Gävleborg 346 302 -44 -13%
Halland 538 569 31 6%
Jämtland 207 184 -23 -11%
Jönköpings län 500 472 -28 -6%
Kalmar län 301 276 -25 -8%
Kronoberg 308 231 -77 -25%
Norrbotten 353 309 -44 -12%
Skåne 2 399 2 039 -360 -15%
Stockholms län 6 069 5 632 -437 -7%
Södermanland 397 336 -61 -15%
Uppsala län 610 448 -162 -27%
Värmland 333 332 -1 0%
Västerbotten 351 341 -10 -3%
Västernorrland 363 288 -75 -21%
Västmanland 364 330 -34 -9%
Västra Götaland 3 041 2 824 -217 -7%
Örebro län 427 397 -30 -7%
Östergötland 612 613 1 0%
RIKET 18 223 16 518 -1 705 -9%

Källa: Bolagsverket


 

Fem tips: Så lyckas du med din företagsstart

1. Marknadsför ditt företag
Kommunicera i kanaler och sociala medier där du når din tänkta målgrupp. Skaffa en hemsida eller webshop och börja marknadsföra ditt företag.

2. Förstå dina kunder
Ta på dig kundens glasögon – vill du vara kund hos dig själv? Vad googlar dina kunder på, och hittar de dig när de gör det?

3. Skaffa kunder först
Börja skaffa kunder redan innan företaget är i gång – ditt företag startar först när du fakturerar din första kund. Och spara alla kvitton från uppstarten!

4. Håll koll på onödiga kostnader
Dålig likviditet kan vara ett hot även mot företag som går bra. Håll koll på likviditeten och undersök om du kan hyra i stället för att köpa saker.

5. Skaffa en mentor
Du behöver inte uppfinna alla hjul själv. Lär av andras erfarenheter genom att skaffa en mentor.

Fler tips hittar du i vår tips- och checklista för vad man behöver tänka på för att starta eget:

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/starta-foretag/starta-eget-checklista 

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige