3 Jan 2024

Kraftigt ras för nyföretagandet 2023

Förra året rasade nyföretagandet i Sverige med hela 15 procent jämfört med 2022. Det innebär att den negativa utvecklingen har accelererat och att allt färre svenskar startar eget företag, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat.

– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det kraftiga raset för nyföretagandet allvarligt. Sverige behöver varenda människa som tar steget till eget företagande för att skapa jobb och skatteintäkter och värna välfärden, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Förra året startades totalt 62 969 nya företag i Sverige. Det är en minskning med 15 procent jämfört med 2022. Redan då slog kriserna i omvärlden hårt mot det svenska nyföretagandet och antalet nystartade bolag sjönk med 6 procent jämfört med 2021. Höga räntor, stigande inflation och höga priser på energi och drivmedel som drabbar många småföretagare har sannolikt accelererat tillbakagången ytterligare.

I 10 av 21 län är raset ännu högre än riket som helhet, hela fyra län har rasat 18 procent: Västerbotten, Värmland, Västmanland och Örebro län. I Dalarna och Kalmar län är raset endast 8 procent jämfört med 2022.

Småföretagen bidrar med var tredje skattekrona till kommunerna. Vi vet att kriser kan innebära nya möjligheter för kreativa entreprenörer. Nu måste beslutsfattarna ta vara på den kraften och erbjuda vägledning, främja samarbete och skapa ett gynnsamt företagsklimat för att trygga sysselsättningen, säger Boo Gunnarson.

Enligt Sifoundersökningar som Visma Spcs genomför årligen drömmer var tredje svensk, 29 procent, om att bli egen företagare. Ett av de vanligaste skälen till att inte förverkliga sin företagsdröm är att den ekonomiska tryggheten för småföretagare upplevs vara sämre än den för anställda.

– Småföretagen är landets ryggrad. Nu när höga räntor och elkostnader skrämmer många från att våga förvandla sin passion till en företagsidé måste regeringen omedelbart se till att företagare får ett lika bra skyddsnät som anställda, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda.

För mer information, kontakta gärna:
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, [email protected]
Malin Fredriksson, pr-ansvarig Visma Spcs, 073-313 43 88, [email protected]

Se nedan
Statistik för nyföretagandet på riks- och länsnivå
Tips: Fem steg för att lyckas med din företagsstart

 

Statistik över nyföretagandet på riks- och länsnivå
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik.


 

Län Antal nya företag 2022 Antal nya företag 2023 Förändring i procent
Blekinge 718 637 -11%
Dalarna 1 633 1 507 -8%
Gotland 350 307 -12%
Gävleborg 1 430 1 183 -17%
Halland 2 357 2 051 -13%
Jämtland 862 724 -16%
Jönköpings län 2 048 1 691 -17%
Kalmar län 1 146 1 049 -8%
Kronoberg 1 090 941 -14%
Norrbotten 1 460 1 312 -10%
Skåne 9 617 8 065 -16%
Stockholms län 25 344 21 207 -16%
Södermanland 1 670 1 393 -17%
Uppsala län 2 368 2 107 -11%
Värmland 1 476 1 206 -18%
Västerbotten 1 475 1 203 -18%
Västernorrland 1 319 1 166 -12%
Västmanland 1 571 1 287 -18%
Västra Götaland 12 013 10 386 -14%
Örebro län 1 720 1 417 -18%
Östergötland 2 473 2 130 -14%
HELA LANDET 74 140 62 969 -15%


Fem tips: Så lyckas du med din företagsstart

1. Marknadsför ditt företag
Kommunicera i kanaler och sociala medier där du når din tänkta målgrupp. Skaffa en hemsida eller webshop och börja marknadsföra ditt företag.

2. Förstå dina kunder
Ta på dig kundens glasögon – vill du vara kund hos dig själv? Vad googlar dina kunder på, och hittar de dig när de gör det?

3. Skaffa kunder först
Börja skaffa kunder redan innan företaget är i gång – ditt företag startar först när du fakturerar din första kund. Och spara alla kvitton från uppstarten!

4. Håll koll på onödiga kostnader
Dålig likviditet kan vara ett hot även mot företag som går bra. Håll koll på likviditeten och undersök om du kan hyra i stället för att köpa saker.

5. Skaffa en mentor
Du behöver inte uppfinna alla hjul själv. Lär av andras erfarenheter genom att skaffa en mentor.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige