21 Feb 2023

Gävleborg väljer Vismas Medinet för schemaläggning av läkare

Region Gävleborg behövde ett digitalt planeringsverktyg för schemaläggning av arbetstid, frånvarotid, jour och beredskapstid för regionens cirka 950 läkare. Valet föll på Medinet, Visma PubliTechs produkt som erbjuder användarvänliga webbaserade tjänster för vårdpersonal. Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning.

– Sjukvården står inför stora utmaningar de kommande åren. Bland annat ett ökat vårdbehov i kombination med resursbrist inom vården. Vi är glada över att få bidra till att ge mer tid över till huvuduppdraget och att effektivisera vardagen för läkare och schemaläggare, säger Marie Ceder, vd på Visma PubliTech.

Syftet med projektet är att skapa en effektiv, digital och hållbar arbetstidsförläggning för läkare. Region Gävleborg vill också stödja samverkan vårdenheterna emellan.

– Ett nytt modernt och gemensamt schemasystem kommer att hjälpa oss att effektivt skapa hållbara scheman och samtidigt underlätta planeringen för läkare i Region Gävleborg, säger Mattias Carlberg, projektledare på Region Gävleborg.

För mer information, kontakta gärna:
Marie Ceder, vd Visma PubliTech
Tfn. 010-141 33 41 

 

Om Visma
Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 1,73 miljarder euro under 2021, 14 000 anställda och 1,4 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige