25 Apr 2023
Financials

Fortsatt starkt tillväxt för Visma under Q1

Visma ökade sin omsättning med 19 procent under första kvartalet 2023. Koncernens återkommande intäkter (ARR) har för första gången passerat två miljarder euro.

Visma rapporterar en omsättning på 571 miljoner euro för första kvartalet 2023, en ökning med 19 procent jämfört med samma period förra året. EBITDA slutade på 148 miljoner euro, en ökning med 17 procent från Q1 2022.

- Efterfrågan på verksamhetskritisk programvara fortsätter att vara stark i en period präglad av osäkerhet i den globala ekonomin. Vi ser tillväxt i försäljningen både till befintliga och nya kunder, säger Merete Hverven, CEO för Visma.

Rekordhög ARR

Vid utgången av första kvartalet låg Vismas återkommande intäkter på rekordhöga 2,01 miljarder euro, en ökning med 24 procent jämfört med samma period förra året.

- Visma har stabila och återkommande intäkter från en mycket diversifierad kundgrupp inom både privat och offentlig sektor. När många techbolag tvingas skära i investeringar och säga upp personal är vi i en position där vi kan fortsätta att gasa, säger Hverven.

Mer än 85 procent av Vismas totala omsättning under första kvartalet kom från molnbaserad programvara och relaterade tjänster, en ökning med 81 procent jämfört med samma period förra året.

- Vismas strategiska fokus ligger på molnbaserad programvara och därför är jag extra glad då våra SaaS-produkter under detta kvartalet representerar över 70 procent av omsättningen, säger Hverven.

Flera nya förvärv

Visma genomförde tio uppköp i fem länder under kvartalet, däribland vår första satsning på programvara i Portugal genom förvärvet av Moloni. Koncernen har också utökat sin närvaro i Tyskland genom förvärvet av H&H, en ledande leverantör av programvara till tyska kommuner. I Norge utökades Vismas utbud inom hållbarhetsrapportering och ESG med uppköpen av Sonya och Meet Dottie.

Läs rapporten i sin helhet här

Euro i miljoner Q1 2023 Q1 2022 Förändring
Omsättning 571 481 19 %
EBITDA 148 127 17 %
Nettoresultat från löpande verksamhet 30,5 25,5 20 %

*Justerat efter försäljningen av IT-konsultverksamheten och Cloud Infrastructure Services (CIS)

För mer information, kontakta gärna:
Malin Carlson, PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige

Om Visma

Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara i molnet, med en omsättning på 2,06 miljarder euro under 2022, 14 000 anställda och 1,4 miljoner kunder i Europa och Latinamerika. Genom att förenkla och automatisera arbetet för företag och organisationer av alla storlekar, möjliggör vi ett mer effektivt och välmående samhälle. Besök oss på visma.se.

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige