5 Apr 2023

Fortsatt ras för nyföretagandet

Antalet nya företag rasade med 18 procent under årets första tre månader jämfört med samma period i fjol. Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat. Kriget i Ukraina, höga energipriser och minskad köpkraft har sannolikt bidragit till den kraftiga nedgången.

– Det är ett extremt tufft läge. Småföretagen är landets ryggrad och bidrar med var tredje skattekrona till kommunerna. Varje person som tar steget till eget företagande behövs för att skapa jobb och skatteintäkter så att vi kan behålla vår välfärd, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Under 2022 slog kriserna i omvärlden hårt mot det svenska nyföretagandet. Den negativa utvecklingen fortsätter nu, enligt Bolagsverkets statistik som Visma Spcs har analyserat. Under årets första tre månader registrerades 18 224 nya företag i Sverige. Det innebär en minskning med 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol, då 22 173 nya företag startades.

Kriget i Ukraina, med den efterföljande energikrisen och räntehöjningarna, har medfört att kostnader stigit och köpkraften minskat och sannolikt bidragit till att allt färre startar eget företag. Eftersom Rysslands invasion skedde den 24 februari påverkades inte hela första kvartalet i fjol, vilket innebär att skillnaden mot samma period i år blir märkbar.  


– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Nu måste regeringen se allvaret i situationen och stärka trygghetssystemen så att fler vågar förvandla sin passion till en företagsidé, säger Boo Gunnarson.

Nyföretagandet minskar i samtliga län under årets första kvartal. Störst är minskningen i Södermanland och Värmland, där antalet nya företag är 26 procent lägre jämfört med motsvarande period i fjol. Därefter följer Blekinge med 25 procents nedgång samt Jämtland och Västmanland som minskar med 24 procent vardera. Det enda län där nyföretagandet inte rasar är Gotlands län, där antalet nya företag bara var 1 procent lägre än samma period i fjol.

I Sverige finns omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda. Samtidigt visar en Sifoundersökning att så många som var tredje svensk, 33 procent, drömmer om att bli egen företagare.

För mer information, kontakta gärna:
Boo Gunnarson, företagarexpert Visma Spcs, 070-872 72 32, boo.gunnarson@visma.com
Malin Fredriksson, pr-ansvarig Visma Spcs, 073-313 43 88, malin.fredriksson@visma.com

Tips: Fem steg för att lyckas som egenföretagare

1. Utgå från din passion

Vad brinner du för? Engagemang och driv är två framgångsfaktorer när du startar företag. När du låter din affärsidé utgå från din passion har du större förutsättningar att både lyckas med ditt företag och ha roligt under tiden.

2. Be om hjälp

Undersök vilket stöd din kommun och Nyföretagarcentrum erbjuder nystartade företag. Det kan handla om allt från rådgivning och information till nätverksträffar och samverkansprojekt. Med bra rådgivning ökar dina möjligheter att driva ditt företag under många år.

3. Skaffa en mentor

En mentor kan hjälpa dig förbi de vanligaste nybörjarmisstagen och undvika de mest kritiska fallgroparna, så att ditt företag överlever det kritiska första året. Den mentor du letar efter ska givetvis ha en lång erfarenhet från näringslivet och vara genuint intresserad av att hjälpa just dig och ditt företag.

4. Fokus på försäljning

Ingen säljer din affärsidé lika bra som du. Prova dig fram till vilken metod som passar dig bäst och utvärdera löpande vilka säljaktiviteter som leder till flest affärer. Använd gärna ditt personliga nätverk som bollplank när du tränar på din säljpitch.

5. Marknadsför ditt företag

Ta alla tillfällen i akt att berätta om vad just ditt företag erbjuder och vilken nytta det gör för dina målgrupper. Etablera företagets digitala närvaro och undersök om och hur du ska annonsera.

Fakta: Statistik över nyföretagandet på riks- och länsnivå
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik.

 

Län Nya företag Q1 2022 Nya företag Q1 2023 Förändring Förändring i procent
Blekinge län 259 194 -65 -25%
Dalarnas län 471 427 -44 -9%
Gotlands län 84 83 -1 -1%
Gävleborgs län 438 346 -92 -21%
Hallands län 687 538 -149 -22%
Jämtlands län 272 207 -65 -24%
Jönköpings län 589 500 -89 -15%
Kalmar län 336 301 -35 -10%
Kronobergs län 354 308 -46 -13%
Norrbottens län 406 353 -53 -13%
Skåne län 2923 2399 -524 -18%
Stockholms län 7566 6071 -1495 -20%
Södermanlands län 539 397 -142 -26%
Uppsala län 642 610 -32 -5%
Värmlands län 448 333 -115 -26%
Västerbottens län 453 351 -102 -23%
Västernorrlands län 397 363 -34 -9%
Västmanlands län 477 364 -113 -24%
Västra Götalands län 3618 3040 -578 -16%
Örebro län 510 427 -83 -16%
Östergötlands län 704 612 -92 -13%
RIKET 22 173 18 224 -3 949 -18%


Källa: Bolagsverket

Presskontakt

PR & kommunikationsansvarig Visma Sverige