Nöjda kunder är vår bästa investering

NPS – för att ta reda på vad kunder tycker!

Vi använder Net Promoter Score, NPS, för att ta reda på hur nöjda våra kunder är och för att hitta förbättringsområden. När våra kunder hjälper oss att svara på NPS kan vi bli bättre!

 

Hur nöjda är Visma Collectors kunder?

Under 2017 gav 90 % av de svarande en sjua eller högre och hela 45 % svarade med en nia eller tia. Det betyder att vi har många kunder som rekommenderar oss till andra och som stannar kvar, länge. 

Läs mer om NPS 

"Jag uppskattar den personliga kontakten och tycker att jag har väldigt bra kontaktpersoner, kompetenta handläggare och bra kommunikation!"

Varför har Visma valt att använda NPS?

NPS är en enkel kundundersökningsmodell som bygger på en enda fråga. Den är enkel att förstå och det går snabbt att svara på den.

Kompletterat med ett par följdfrågor får vi reda på vad det är som våra kunder tycker är allra viktigast i sin relation till oss. Och därmed också tydligt besked om vad vi behöver förbättra eller förändra för att öka våra kunders nöjdhet.

NPS är en vedertagen metod som gör att företag kan jämföra sig med varandra på ett bra sätt.

Som kund, varför ska jag svara på NPS?

Dina svar påverkar produkterna, tjänsterna och den service vi ger. Här berättar ni för oss vad som är bra och vad vi behöver förbättra. Ju fler som svarar desto bättre underlag har vi i vårt förbättringsarbete.

Eftersom vi, tillsammans med övriga bolag inom Visma, har som mål att ständigt förbättras följer vi hela tiden upp resultatet. Då ser vi tydligt vilka förändringar som ger effekt. Och vad vi behöver göra för att öka mer.

Hur ofta görs mätningar och hur går det till?

Vi mäter NPS varje månad. Oftast ringer vi upp. Enkäten innehåller fyra frågor och tar högst två minuter. Genom att kunden får sätta en siffra på sin nöjdhet så får vi också ett mått som vi noga följer upp.

 

Hur vanligt är NPS i Sverige och utomlands?

NPS kommer från USA där det också är vanligast. Allt fler företag  i Europa och Sverige använder sig numera av metoden. Framförallt företag med verksamhet i flera olika länder. 

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.