Nöjda kunder är vår bästa investering

NPS – för att ta reda på vad kunder tycker!

Vi följer löpande upp hur väl vi uppfyller våra kunders förväntningar genom NPS, Net Promoter Score. NPS är en metod för kundundersökningar som ger ett mått på kundnöjdheten, samtidigt som vi har möjlighet att ta del av åsikter, tankar och idéer från våra kunder. 

Jag uppskattar den personliga kontakten och tycker att jag har väldigt bra kontaktpersoner, kompetenta handläggare och bra kommunikation!

Varför NPS?

NPS är en enkel kundundersökningsmodell som bygger på en enda fråga. Den är enkel att förstå och går snabbt att svara på genom att gradera på en skala från 1-10. Det finns också möjlighet att utveckla sitt svar i en tillhörande kommentar.

Genom att använda NPS, får vi reda på vad det är som våra kunder tycker är allra viktigast i sin relation till oss. Därmed får vi också ett tydligt besked om vad vi behöver förbättra eller förändra för att öka våra kunders nöjdhet.

Läs mer om NPS

 Vill du ha ett förslag?