En hållbar kravhantering - eKrav

Med eKrav får du en hållbar kravhantering. En effektiv kravprocess som säkerställer din betalning och som månar om både omvärld och individ. På både kort och lång sikt. Ett socialt ansvar och inkasso med hjärtat.

Inkasso med hjärtat – en hållbar kravhantering

Klimatfrågan är en av världens viktigaste frågor. Framtiden kräver att vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Att vi reflekterar kring vad kan vi göra för att minska vårt avtryck. Det sociala ansvaret som vi alla både bör och kan ta blir mindre tungt om vi hjälps åt att bära det. Inkasso med hjärtat är ett sätt att ta sitt ansvar. För både individ och klimat. Med vår tjänst eKrav får ni en hållbar kravhantering där din betalning står i fokus men hänsyn tas till både både människa och hållbarhet.   

✓  Inkasso med hjärtat

✓  En hållbar kravhantering

✓  Utan extra kostnad

Större socialt ansvar – minska skuldsättningen

En del i att arbeta långsiktigt mot hållbarhet är att också ta ett större socialt ansvar. Vi vet hur obetalda skulder kan påverkar en person eller ett företag. Med kravhantering genom eKrav arbetar vi aktivt med att få den som ska betala att förstå och därmed frivilligt betala skulden och undvika ökade och onödiga kostnader. Det kan handla om att ge rätt förutsättningar att kunna betala, en möjlighet att dela upp skulden i en betalplan men också en chans att förstå konsekvenserna. Innan vi lämnar en ansökan till Kronofogden skickar vi ett förklarande brev där det framgår vad en betalningsanmärkning innebär. Åtgärderna kan tyckas små, men effekterna vi sett är stora. En hållbar kravhantering ur både individen och företagets perspektiv.

Hur kan vi säga att kravhanteringen är hållbar?

Mäta

Vi har räknat ut att det genererar 2,28 gram CO2 när vi skicka ett kravbrev med A-post. Vi har mätt hur mycket växthusgaser vi släpper ut när vi skickar ett brev. Både pappret vi förbrukar, energin, avfallet, kemikalier, toners vi förbrukar samt utsläppen som våra partners orsakar. I vår verksamhet har vi en stor förbrukning av papper eftersom vi skicka många brev till våra kunder.

Våra beräkningar är baserat på vår Miljöcertifiering – ISO 14001:2015. Läs mer här

Minska

För att vi ska kunna kalla vår tjänst hållbar måste vi aktivt jobba för att minska utsläppen. Att bara mäta och kompensera räcker inte. Exempel på våra förbättringar inom miljöområdet är:

  • Använda miljömässiga produkter när detta är möjligt
  • Minimera resandet som påverkar miljön
  • Känna till och följa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet
  • Påverka och utbilda våra leverantörer så att de medverkar till att vi ständigt kan förbättra miljön

Bidra

I tjänsten Visma eKrav skickas i första hand breven till digitala brevlådor för att effektivisera och främja utvecklingen av digitala processer, men också för att minska klimatavtrycket. För att bidra till en bättre miljö skänker vi 1 krona för varje brev som skickas digitalt till organisationer med 90-konto och tydligt fokus på miljö och hållbarhet. Som kund är du med och påverkar vilken organisation som stödet ska gå till.

Vi bidrar till organisationer med tydligt miljöfokus så som

✓ Vi-Skogen
✓ Stiftelsen Hållbara hav
✓ Föreningen Rädda Regnskog, Sverige
✓ Insamlingsstiftelsen Naturarvet
✓ Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
✓ Svenska Naturskyddsföreningen

 

 

För varje brev vi skickar digitalt skänker vi 1 krona

Hur går det till

1. Påminnelse- och inkassokrav digitalt

Alla påminnelse och inkassokrav skickar vi till din kunds digitala brevlåda. När era kunder öppnar påminnelse- eller inkassokravet i den digitala brevlådan erbjuds möjligheten att betala skulden direkt. Alternativt kan era kunder enkelt klicka sig vidare till Mitt Ärende för betalning med Swish, eller för att få ytterligare information och ta kontakt med oss.

2.  Brevet med post

Är din kund inte ansluten till en digital brevlåda skickas brevet med post. Brevet når era kunder normalt inom två till tre arbetsdagar. 

Vill ni du ha en hållbar kravhantering?

Att skicka era brev digitalt är bra för miljön och smidigt för lagring och arkivering. När ni väljer eKrav för er kravhantering är ni med och bidrar till en mer hållbar värld samtidigt som du får snabbare betalt. 

Läs mer om eKrav

 

Skickar du många fakturor och är behov av en flexibel och behovsstyrd fakturahantering?

Läs mer om faktura till betalning