HRM-system för effektiv administration av personal

Effektivisera personaladministrationen med integrerade system och automatiserade processer för lön och HR. Våra HRM-system ser till att du kan jobba smartare och enklare.

Företag

Agda PS HRM

>> Agda PS HRM Suite < 1000 anställda

Agda PS HRM Suite är en helhetslösning för lön, tidrapportering, reseräkningar, Business Intelligence och HR. Delarna kan du använda separat eller tillsammans.  

>> HR-plus HRM Suite  > 1000 anställda

HR-plus HRM suite är en komplett lösning för personaladministration anpassar sig till din komplexa organisation, oavsett antal avtal och bolag. Välj själv vilka moduler som ska ingå inom Lön & HR, Tid och Bemanning.

Offentlig sektor

HRM offentlig sektor

>> Personec P HRM Suite

I Personec P HRM Suite, fixar du lön, HR och Ekonomi i samma system. Ett gemensamt gränssnitt med behörighetsstyrd åtkomst ger dig en användarvänlig lösning, anpassad för alla roller.

 

Personec P HRM Suite effektiviserar personaladministrationen i 80 % av Sveriges kommuner.