HRM-system för effektiv personaladministration

Effektivisera personaladministrationen med integrerade system och automatiserade processer för lön och HR. Våra HRM-system ser till att du kan jobba smartare och enklare.

HRM-system företag 

Agda PS HRM

>> Agda PS HRM Suite

Agda PS HRM Suite är en helhetslösning för lön, tidrapportering, reseräkningar, Business Intelligence och HR. Delarna kan du använda separat eller tillsammans.  

 

>> HR-plus HRM Suite

HR-plus HRM suite är en komplett lösning för personaladministration anpassar sig till din komplexa organisation, oavsett antal avtal och bolag. Välj själv vilka moduler som ska ingå inom Lön & HR, Tid och Bemanning.