Projekthantering och tidrapportering i ett flöde

Visma.net Project Management (tidigare Visma Severa) är ett system anpassat för konsult- och projektföretag där du arbetar med allt från införsäljning till tidrapportering och fakturering.

Testa gratis i 30 dagar

Sy ihop hela er affär i ett samlat flöde

Visma.net Project Management är ett projekthanteringsverktyg när ni jobbar med projekt, fakturering och analys. Lösningen är plattformsoberoende och webbaserad. Med appen kan du tidrapportera direkt efter avslutat kundmöte.

Följ upp projekt och fakturering

Integrera projekt och fakturering, det sparar tid och garanterar 100% faktureringsgrad. Visma.net Project Management påminner om projekt som är klara för fakturering och snabbar på faktureringscykeln och inbetalningen av fakturor.

Flexiblare med öppet API

Tack vare öppna API:er är möjligheterna med Visma.net Project Management oändliga. Integrera andra tjänster och system eller länka egna lösningar för exempelvis CRM, affärs- och bokföringssystem och elektronisk fakturahantering.

Molntjänst – på riktigt

Visma.net Project Management fungerar var som helst, när som helst – på alla enheter. Olika kontor, distansarbetare och partners, alla har tillgång till samma system. Med dagliga backuper och automatiska uppdateringar behöver du aldrig oroa dig för din data.

Funktioner som stödjer hela kedjan
- från sälj till fakturering

Visma.net Project Management har stöd för kundhantering, tid, projekt och fakturering. Hantera hela verksamheten från sälj till fakturering med en enkel lösning. Med ett öppet API och möjlighet att integrera med flera andra verksamhetssystem kan ni skräddarsy lösningen efter era behov.

Kundhantering

Kundhantering

Sortera och märk upp era kunddata

Integrera kundhantering och säljstöd i organisationens arbetsflöde för att få bättre kontroll på dina projekt. Med Visma.net Project Management har du all kundinformation samlad på ett ställe; du kan skapa aktiviteter, to-do-listor och säkerställa att ingen information försvinner.

Mer information

Kontroll på din kundinformation

I Visma.net Project Management samlar du all information relaterat till dina kunder; kontaktdata, historik, aktiviteter, säljprocesser och lönsamhet. Med ett integrerat CRM har du alltid full spårbarhet.

 • Hantera fler adresser om kunden har mer än ett kontor.
 • Möjlighet att lägga till flera kontaktpersoner på samma företag.
 • Använd nyckelord för att märka upp kontaktpersoner så att de blir sökbara.
 • Skapa kundgrupperingar utifrån egna kriterier för att segmentera värdefull information. Det ger dig en tydlig överblick över ditt kundregister, och du kan exempelvis se hur lönsam en kundgrupp är i förhållande till en annan.
 • Koppla kalenderaktiviteter till respektive kund. Då undviker du att gå miste om värdefull information kring ämnen du diskuterat med kunden.
Projektverktyg

Projektverktyg

Gör era projekt mer lönsamma

Koppla ihop försäljning, schemaläggning, resurshantering, timmar, kostnader och finansiell information i realtid. Med projektverktyget får du snabbt överblick över deadlines, resurser och finansiell status. Vinstmarginaler kan ses på projekt-, kund-, avdelnings- och företagsnivå.

Mer information


Hantera projektets olika delar

I Visma.net Project Management arbetar ni med behörighetsprofiler vilket ger ett öppet informationsflöde där alla arbetar i samma system, ni sparar tid och får bättre kontroll över era projekt. Med projektplanering redan i försäljningsfasen, kan du säkra upp tillräckliga resurser för att garantera leverans i tid. Systemet påminner om kommande möten, schemalagda samtal eller andra aktiviteter. Varje person har sin egen startsida med realtidsuppdaterad information t.ex. prognoser, sales pipe, fakturerat och kontaktlistor. Rapporter kan visas på säljare-, avdelnings-, produkt-, produktgrupp- och organisationsnivå.
 • Preliminär planering med lönsamhetsanalys ökar förståelsen för vilket spelrum som finns i prissättningen.
 • Den uppskattade kostnaden kan enkelt räknas ut med tillägget för offerter.
 • Alla anbud, offerter eller prisförslag är sammankopplade med berörda produkter eller tjänster för att räkna ut totalt pris och vinst.
 • Skapa ett nytt projekt direkt från kundkortet
 • Skapa faktureringsplan enligt avtal med kund (fast, rörlig, återkommande osv) direkt i projektvyn. Visa projektplanen i ett gantt-schema och allokera resurser på projektnivå.
Resursplanering

Resursplanering

Optimera era resurser

Allokera resurser mer effektivt genom att lägga in en preliminär beläggning redan i införsäljningsstadiet av ett projekt. Och med smidig kapacitetsanalys och resurstilldelning per anställd kan projektledaren ta in eller skära ned på resurser i tid för lönsammare projekt.

Mer information


Effektiv resursfördelning

Genom att redan i uppstartsfasen fördela resurser får ni bättre överblick över projektet och kan se om bemanningen behöver skalas upp eller ner, eller om belastningen på olika resurser är ojämnt fördelad.

 • Resursplaneringen kan ske på procent- eller timbasis. Selekteringen av resurserna kan baseras på roller, avdelning och kunskapsområde.
 • Längden på allokeringen sätts manuellt eller länkas till aktuellt projekt.
 • Resursplaneringen kan sedan jämföras med faktisk tid i en rapport som både visar kapacitet, belastning och den faktiskt rapporterade tiden.
hantera tid och utlägg

Tid och utlägg

Rapportera arbetade timmar direkt i appen

Tidrapportera enkelt dagligen, timvis eller veckovis, på webben eller i appen. Rapporterad tid uppdateras i realtid och är kopplat till kund eller internt arbete och länkas direkt till fakturaunderlaget. Kostnader, pris och kundinformation är redan länkat till varje timme per arbetstyp, roll eller person.

Mer information


Spara tid med enkel tidrapportering

Med Visma.net Project Management kan ni lägga er tid på debiterbart arbete istället för krånglig tidrapportering. Registrera tiden löpande med hjälp av stoppur eller i slutet av dagen. Den rapporterade tiden kopplas direkt till fakturaunderlag. Anställdas arbetade timmar och frånvaro, t.ex. semester sammanställs och kan visas som lista eller tabell. Underlaget kan sedan laddas ner som Excel och exporteras till löneunderlag.

 • Anställda som jobbat veckovis i projekt kan använda föregående dag som mall för att kunna fylla i sin rapport med en enkel knapptryckning.
 • Tidrapporter kan ställas in så att de måste godkännas av t.ex. projektledaren för specifikt projekt. Efter godkännande blir tiden låst för ändring och redo att faktureras.
 • Resekostnader kan rapporteras samtidigt som timmarna.
 • Utläggen kan sammanställas till ett ersättningsdokument med alla kostnader listade, både kompenserbara och icke kompenserbara, de som betalats med företagskort eller tillhör ett projekt.
 • Kvitton kan laddas upp och bifogas till utläggen.
Fakturering

Fakturering

Effektivisera faktureringsprocessen

Spara in flera timmar med automatiserad fakturering. Fakturaunderlaget hämtas från projekt, rapporterade timmar, utlägg och resekostnader, produkter och kundinformation. Underlaget sammanställs och är redo att skickas med en knapptryckning. Visma.net Project Management kan även integreras med bokföringssystem.

Mer information


Automatiserat fakturaunderlag

I Visma.net Project Management kan du arbeta med färdiga prislistor för att effektivisera faktureringen. Arbetstimmar, produkter, resekostnader och utlägg utgör underlaget för fördefinierad fakturering. Med en knapptryckning kan du skapa en faktura utifrån de färdiga prislistorna i projektöversikten.

 • Återkommande fakturering för exempelvis serviceabonnemang.
 • Sammanställ flera jobb på en faktura.
 • Stödjer flera momssatser och alla valutor 
 • Fakturor redo för att skickas kan skrivas ut, mailas som PDF eller skickas automatiskt genom en tredjepartstjänst (e-faktura, olika leverantörer beroende på land).
Analys och rapportering

Rapport och analys

Affärsinsikter i realtid

Spara tid och få full inblick i din organisation genom realtidsgenererade rapporter. Skapa rapporter baserade på t.ex. projektlönsamhet, resursanvändning eller fakturering och intäkter. Rapporterna kan läggas till en personlig dashboard och distribueras ut till berörda personer i organisationen.

Mer information


Enhetligt arbete med gemensamma mål

I Visma.net Project Management kan alla anställda skapa personliga dashboards, anpassade utifrån behov och ansvarsområden.

 • Fördefinierade dashboards kan delas inom organisationen baserat på olika roller (projektledare, försäljningschef och administration).
 • Organisationer kan skapa ett obegränsat antal rapporter, spara egna eller gemensamma favoriter, göra mallar och även dela dem med medarbetare och kunder.
 • De flesta rapporter kan läggas till en personlig dashboard för omedelbar tillgång till uppdaterad information.

Du är i gott sällskap

Visma.net Project Management (tidigare Visma Severa) passar företag som fakturerar sin tid. Våra kunder finns främst inom reklam & media, ingenjör- & arkitektbyråer samt IT- & konsultbolag.  


Medelene San Román, affärsområdeschef, Yellon

"Främsta fördelen med Severa är att vi idag har en komplett bild av de timmar som våra konsulter rapporterar in. Vi har inga "försvunna" timmar, oavsett om det är interna timmar, eller timmar som ska debiteras våra kunder. Och vi har nära halverat tiden vi lägger på fakturering."

Hans Cederberg, CIO, Acceptus AB 

"Vi sökte ett lednings- och projekthanteringssystem för att skapa ett gemensamt, flexibelt och kraftfullt verktyg för våra olika kontor och verksamheter och som dessutom kunde integreras på ett bra sätt med vårt ekonomisystem.

Med Visma Severa får vi bättre uppföljning, rapportering och enhetligt arbetssätt mellan enheterna. Inte minst viktigt med tanke på att vårt ledningssystem är certifierat enligt 9001 och 14001."

Lars Jacobsson, arbetande styrelseordförande, Infab Kommunikation AB

Integrationer och API

Koppla Visma.net Project Management med andra system och få ett smidigare flöde. Visma Administration låter dig samköra kundinformation med fakturor och en integration med Visma lön hanterar hela flödet från tidrapport till löneutbetalning.

Visma.net Project Management fungerar även utmärkt ihop med affärs- och ekonomisystem som Visma Business och Visma eEkonomi. Vårt öppna API låter dig dessutom integrera egna lösningar.

Upptäck möjligheterna.

Vad kan Visma.net Project Management göra för ditt företag?

Vilka ni är och vad ni har för behov styr vilken version av Visma.net Project Management som passar er bäst. Kontakta oss gärna så kan vi tillsammans hitta den lösning som skapar mest nytta för er.

Priserna nedan gäller per månad.


Ange antal användare för att beräkna priset

 

Öka lönsamheten.

Vår guide tar upp tips på hur ditt företag kan bli mer effektiva. Hämta den direkt till din inkorg.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Lönsamhetsguiden

Vill du veta hur Visma.net Project Management kan effektivisera just er verksamhet?

Vi finns här för att besvara dina frågor och funderingar.

Eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

SUPPORT

010-810 8308
cloud.support@visma.com

 

Öppettider

Telefonsupport: Måndag till fredag 9 – 15 (lunchstängt kl 12-13)
E-postsupport: Måndag till fredag 8 – 17

Dag före röd dag stänger vi kl 12.