För att växa som företag krävs ett system som stöttar och hänger med

Sköld Forsberg Byggkonsult är ett företag som hjälper kunden genom alla delar i byggprocessen. Målet är att erbjuda en trygg byggprocess och att följa samt stötta kunden i sitt projekt, hela vägen från idé till verklighet.

Elisabeth med kollegor kom till en punkt där en digitalisering av resursplanering och tidrapportering blev nödvändig. De insåg den hårda vägen hur viktigt systemstödet är för ett företag som hjälper kunden genom alla delar i byggprocessen.

På Sköld Forsberg Byggkonsult tidrapporterade man i ett äldre system man använt sedan slutet av 2000-talet. Systemet krävde att man satt inloggad vid datorn och för att jobba på distans krävdes uppkoppling mot servern. Det administrativa blev allt mer omständligt och tungrott, inte minst hanteringen av löner.

Den tidigare servern (SQL-baserad) var även den äldre och oron för vad som skulle hända i takt med att mängden data växte blev allt större. Verksamheten var och är i stark tillväxt och man insåg att systemstödet var en viktig nyckel för att den positiva utvecklingen skulle fortsätta.

Digital resursplanering - check!

I takt med att man växte ökade behovet av resursplanering, vilket man tidigare hanterat helt manuellt och analogt. Beslutet att hitta en lösning som kunde digitalisera och underlätta tidrapporteringen och samtidigt vara ett verktyg för resursplanering togs.

Att valet föll på Visma.net Project Management var inte helt självklart. Man hade tittat på lösningen i en tidigare version, men insåg snabbt att mycket hänt och att detta var den helhetslösning som kunde erbjuda allt det de behövde i ett.

“Då kändes det som att vi och Visma.net Project Management var gjorda för varandra”, säger Elisabeth Adolfsson, administratör på Sköld Forsberg Byggkonsult AB.

Kontinuerlig utveckling en trygghet (och ett måste)

En starkt bidragande anledning till valet var också tryggheten i Visma som stor leverantör i Sverige och Norden. Vetskapen om att lösningen skulle fortsätta utvecklas i takt med marknaden och de egna behoven vägde tungt, något man inte var lika säker på att de mindre leverantörerna skulle kunna leva upp till på samma sätt.

“Att kunna tidrapportera mobilt oavsett enhet är ett stort lyft. Liksom att vi nu kan planera och hantera all resursallokering digitalt, istället för i Excel.” Det spar oss mängder av tid, säger Elisabeth Adolfsson.


Hon nämner också att kopplingen till affärssystemet underlättar, och var enkelt att få till. Man upplever en avsevärt bättre överskådlighet av projekt, tid och resurser. Och att det finns stora möjligheter till ytterligare utveckling av hur man använder lösningen ser man tydligt.

Från analogt till digitalt. Och vidare...

Idag har man på Sköld Forsberg Byggkonsult främst överfört uppgifter från det tidigare systemet till Visma.net Project Management, och man har snabbt anammat de fördelar som lösningen erbjuder, för att lösa det de tidigare upplevde som utmaningar och bekymmer.

Sättet att jobba på förändras nu löpande på företaget, med den gemensamma nämnaren att samtliga medarbetare blir mer digitala. Och på utmaningar och behov som dyker upp finns det numera nästan alltid en lösning. Bland ingenjörerna på företaget - som använder systemet mest i sin vardag - pågår ett intensivt tipsande kring funktionalitet och idéer för framtiden.