Konsulttjänster

Konsulttjänster

Beskrivning

Våra Visma TendSign-konsulter hjälper dig med dina upphandlingar, skapar mallar eller kvalitetssäkrar ditt upphandlingsprojekt så att det blir rätt från start. Våra konsulter har flera års erfarenhet av upphandlingsarbete och bidrar gärna med sin expertis. 

Vi stöttar dig i ditt upphandlingsarbete till fastpris

Ta hjälp av en TendSign-konsult för att på ett smart och effektivt sätt korta ner dina ledtider och öka antalet genomförda upphandlingar. Med ditt upphandlingsunderlag som grund erbjuder vi att genomföra en upphandling fullt ut i TendSign, utifrån lämplig modell för din upphandling. Du får hjälp att maximalt nyttja alla de funktioner och mervärden TendSign erbjuder i de digitala upphandlingsdokumenten Docs. När du i nästa upphandling själv ska gå igenom processen och göra din upphandling, har du ett bra exempel att utgå från och kan utnyttja den kunskap du förvärvat tidigare. 

 

Mallhantering

Spara tid med mallar för er organisation. Våra konsulter är experter på både TendSign och upphandling. De kan ge er den utformningen som förenklar återkommande arbetsuppgifter. Denna tjänst innebär att vi hjälper till att skapa och lägga in bra elektroniska mallar i systemet. Vi ger er förslag och kommer med råd och tips på hur mallarna kan utformas.

Projektstöd i upphandling

Behöver du hjälp i hela eller delar av upphandlingsprocessen är vi den perfekta partnern för en lyckad affär. Vi kan ge tips på hur ni kan använda systemets möjligheter på bästa sätt för just det aktuella projektet, exempel hur man bygger upp sin förfrågan, väljer utvärderingsmodell, arbetar med delar, viktning med mera. En bra tjänst för att alltid komma ”rätt från start” i en upphandling.

Kvalitetssäkring

Var säker på att du inte missat något. Vi granskar dina upphandlingar innan de publiceras. Vi går igenom tidsplan, bilagor, frågor, viktning, kriterier och språk med mera. Efter kvalitetssäkringen lämnas en kort rapport med förslag på justeringar i upphandlingen. En uppskattad tidsåtgång är en eller ett par timmars konsultstöd beroende på upphandlingens omfattning.

 
Datum och tid:
Enl. överenskommelse

Plats
Hos kund

Målsättning
Att leverera konsultstöttning skräddarsydd efter varje kunds unika behov.

Målgrupp
Upphandlare, inköpschefer, inköpare

Nivå
Alla

Förkunskaper
Inga

Tid
Efter behov

Pris
Offereras

Vi som hjälper dig är: 

Anna-Karin Merstrand

Anna-Karin Merstrand

Anna-Karin har en gedigen bakgrund som upphandlare både inom kommun och landsting, och har erfarenhet både som upphandlingschef och verksamhetsutvecklare. Hon har även arbetat som konsult för kommunala verksamheter samt i privat regi, bl a inom upphandling och utbildning. Anna-Karin är en mycket van användare av TendSign och har arbetat i verktyget ända sedan 2005.

Cecilia Edström

Cecilia Edström

Cecilia har under många år arbetat på Visma TendSign Support både med kvalificerad hjälp till anbudsgivare såväl som upphandlande myndigheter. Under 2016 arbetade hon med komplexa tekniska systemfrågor. Som konsult och projektledare har Cecilia goda vanor att planera och genomföra utbildnings- och rådgivningsarbete för bruk av TendSign, men även andra frågor som organisering, implementering, malladministration, etc.

Jan Laberius

Jan Laberius 

Jan kommer tidigare från Botkyrka kommun och har 12 års erfarenhet av upphandling och bid management. Tidigare har Jan arbetat som IT-projektledare i 15 år och har under många år hjälpt Visma TendSigns kunder till att använda TendSign på bästa sätt.

Kontakta oss!

Vid frågor och mer information kontakta våra konsulter på konsult.commerce@visma.com.

Förslag på andra utbildningar

Visma TendSign Grundkurs 1

TendSign Grundutbildning

Vill du lära dig grunderna i en upphandlingsprocess? Om ja, då är detta kursen för dig. Vi ger dig en grundlig genomgång av allt från att planera till att utvärdera och tilldela upphandlingen. Användning av lägsta pris modellen tillämpas.

4 950 kr

Läs mer och anmäl dig

Upphandlingsverktyg - Visma TendSign Grundkurs 2

TendSign Påbyggnadsutbildning 

En intensiv halvdagskurs där vi fördjupar oss i upphandlingsprocessen med fokus på att skapa mervärdesmodell digitalt, simulering av modellen för utvärdering och tilldelning. Störst vikt läggs på digitala utvärderingsmodeller; hur dessa sätts upp, simuleras och utvärderas.

2 450 kr

Läs mer och anmäl dig

Upphandlingsverktyg - Visma TendSign delar och modeller

TendSign Delar och modeller

Fördjupningskurs för den avancerade användaren som har använt sig av samtliga funktioner som TendSign Grundutbildning och TendSign Påbyggnadsutbildning innefattar. Du bör ha genomfört ett par helt digitala processer inkl. utvärderingsmodell i TendSign och arbetat i TendSign ett par månader.

4 800 kr

Läs mer och anmäl dig

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.