Konsulttjänster

Konsulttjänster

Vi som hjälper dig är: 

Anna-Karin Merstrand

Anna-Karin Merstrand

Anna-Karin har en gedigen bakgrund som upphandlare både inom kommun och landsting, och har erfarenhet både som upphandlingschef och verksamhetsutvecklare. Hon har även arbetat som konsult för kommunala verksamheter samt i privat regi, bl a inom upphandling och utbildning. Anna-Karin är en mycket van användare av TendSign och har arbetat i verktyget ända sedan 2005.

Cecilia Edström

Cecilia Edström

Cecilia har under många år arbetat på Visma TendSign Support både med kvalificerad hjälp till anbudsgivare såväl som upphandlande myndigheter. Under 2016 arbetade hon med komplexa tekniska systemfrågor. Som konsult och projektledare har Cecilia goda vanor att planera och genomföra utbildnings- och rådgivningsarbete för bruk av TendSign, men även andra frågor som organisering, implementering, malladministration, etc.

Jan Laberius

Jan Laberius 

Jan kommer tidigare från Botkyrka kommun och har 12 års erfarenhet av upphandling och bid management. Tidigare har Jan arbetat som IT-projektledare i 15 år och har under många år hjälpt Visma TendSigns kunder till att använda TendSign på bästa sätt.

Kontakta oss!

Vid frågor och mer information kontakta våra konsulter på konsult.commerce@visma.com.

Förslag på andra utbildningar

Visma TendSign Grundkurs 1

TendSign Grundutbildning

Vill du lära dig grunderna i en upphandlingsprocess? Om ja, då är detta kursen för dig. Vi ger dig en grundlig genomgång av allt från att planera till att utvärdera och tilldela upphandlingen. Användning av lägsta pris modellen tillämpas.

4 950 kr

Läs mer och anmäl dig

Upphandlingsverktyg - Visma TendSign Grundkurs 2

TendSign Påbyggnadsutbildning 

En intensiv halvdagskurs där vi fördjupar oss i upphandlingsprocessen med fokus på att skapa mervärdesmodell digitalt, simulering av modellen för utvärdering och tilldelning. Störst vikt läggs på digitala utvärderingsmodeller; hur dessa sätts upp, simuleras och utvärderas.

2 450 kr

Läs mer och anmäl dig

Upphandlingsverktyg - Visma TendSign delar och modeller

TendSign Delar och modeller

Fördjupningskurs för den avancerade användaren som har använt sig av samtliga funktioner som TendSign Grundutbildning och TendSign Påbyggnadsutbildning innefattar. Du bör ha genomfört ett par helt digitala processer inkl. utvärderingsmodell i TendSign och arbetat i TendSign ett par månader.

4 800 kr

Läs mer och anmäl dig