Visma Commerce blir till Mercell Commerce - Den 10 december 2020 förvärvades Visma Commerce av Mercell Group och går numer under namnet Mercell Commerce. Ägarbytet innebär att TendSign och Opic nu är en del av Mercell Group. Det nya företagsnamnet implementeras successivt under de närmsta månaderna. Under den tiden kan Visma-loggan och annan typ av Visma-material förekomma på våra sidor. Du hittar mer information om ägarbytet här

Information om annonsering i TendSign

Hur kommer jag efter 7 maj åt mina annonser som annonserats via DIBUS?
Efter nedstängningen av DIBUS kommer de annonser som annonserats via TendSign att fortsatt vara åtkomliga via steget Annonsera, respektive steget Efterannonsera i TendSign. Du kan också hitta annonserna via Upphandlingsbiblioteket.

Behöver jag skapa ett nytt konto för att kunna använda det nya annonseringsverktyget?
Om du tidigare annonserat direkt via DIBUS behöver du ett konto i Visma TendSign för att kunna annonsera din upphandling. Har du inget konto i Visma TendSign, kontakta oss på 010-14 13 318 eller tendsignsupport@visma.com. Du som använder upphandlingssystemet Amesto Sourcing kommer att kunna annonsera i det nya annonseringsverktyget.  

Hur gör jag för att skapa en efterannons på en tidigare publicerad DIBUS-annons eller en upphandling som genomförts utan annonsering?
Om du tidigare publicerat en annons via DIBUS och nu behöver efterannonsera den kan du göra det via menyvalet Annonser/Fristående annonser i TendSign. Där kan du också publicera efterannonser för upphandlingar som genomförts utan annonsering.

Mitt upphandlingssystem är integrerat med DIBUS, hur påverkas jag?
Upphandlingssystemen Visma TendSign och Amesto Sourcing kommer att vara integrerade med det nya annonseringsverktyget. Om du använder ett annat upphandlingssystem som inte är integrerat med vårt nya annonseringsverktyg, och ditt upphandlingssystem inte på egen hand stödjer annonsering till TED, kan du skaffa ett konto i Visma TendSign för att annonsera din upphandling.

Mitt upphandlingssystem har inte stöd för att annonsera ett förfarande, hur gör jag för att annonsera?
Annonseringen startar du i ditt upphandlingssystem. Om ditt upphandlingssystem inte stödjer annonsering av ett visst förfarande kan du skaffa ett konto i Visma TendSign för annonsering av det aktuella förfarandet.

Vad händer med webbspeglingen (tjänst för att visa upphandlingsannonser) på vår hemsida när jag går över till att annonsera via Visma TendSign?
Upphandlingar som du annonserar i Visma TendSign kommer att visas på din webbspegling precis som idag. Vilka annonser som visas på er webbspegling styrs av vilken/-a upphandlande myndigheter/enheter (organisationsnummer) som anges i annonsen. Dessa uppgifter förs över från Visma TendSign till annonsen.

Har du andra frågor som rör annonsering kontakta vår support.
Om du använder ett annat upphandlingssystem än Visma TendSign vänd dig till ditt upphandlingssystems support.

Kontakta oss

Kontakta TendSign Support

Använd formuläret nedan för att snabbt och enkelt komma i kontakt med oss för tekniska frågor.

För användarfrågor hänvisar vi till Visma TendSign Community. Fler frågor och svar hittar du som inloggad i TendSign.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke