Vanliga frågor & svar

Det är olika inloggningsuppgifter till Visma Opic respektive Visma TendSign. Det är två olika verktyg som därför kräver olika inloggningar och beror på de högre kraven av säkerhet i TendSign.


För att läsa/hämta ut upphandlingsdokument eller skapa anbud på upphandlingar som genomförts i TendSign krävs ett anbudsgivarkonto som skapas via www.tendsign.com genom att klicka på den orangea knappen Skapa gratiskonto. Därefter väljer man Grundkonto eller Pluskonto, skriver in uppgifter och klickar på Registrera.


Kontot spärras när man har försökt att logga in med felaktiga inloggningsuppgifter fler än tre gånger. Kontakta supporten så återaktiverar vi kontot.


 • Aktivera hjälptexter genom att utgå från Min startsida.
 • Gå till Profil och välj Mina inställningar.
 • Bocka i rutan Visa hjälptext på varje sida.
 • Avsluta med att klicka på Spara inställningar.

Om man vill avbryta anbudsarbetet och inte skicka in ett påbörjat elektroniskt anbud i TendSign skall detta hanteras elektroniskt i TendSign.

 • Gå till Anbudets startsida.
 • Peka på Upphandling i övre menyraden och klicka på Avböj att lämna anbud.
 • Lämna en kort kommentar till upphandlaren om varför ni avböjer att skicka anbudet.
 • Klicka på Avböj – Systemet frågar nu; Är du säker att du vill avböja att lämna anbud på denna upphandling? OBSERVERA att ditt eventuellt påbörjade anbud tas bort från systemet! (händelsen loggas i journalen).
 • Klicka på OK för att bekräfta.

Om man tar del av upphandlingsdokumenten eller påbörjar ett elektroniskt anbud, så registreras man som upphandlingsdokumentshämtare i TendSign. Detta sker därför att upphandlaren har en skyldighet att hålla upphandlingsdokumentshämtarna informerade om eventuella kompletteringar, ändringar eller informationsmeddelanden.


Vill man fortsättningsvis inte ha denna information så följer man följande steg under pågående anbudstid:

 • Peka på Annonser och Bevakade annonseri övre menyraden.
 • Bocka ur rutan Bevakadpå raden med önskad upphandling. Systemet frågar; Är du säker på att du vill stoppa övervakningen av denna upphandling?
 • Bekräfta med OK

Följ nedanstående instruktion för att byta namn eller referensnummer på ett anbud. Observera att detta bara kan göras så länge anbudstiden är pågående och anbudet ej är skickat!

 • Identifiera det aktuella anbudet.
 • Gå in i anbudsprocessen.
 • Gå till fasen Planera och steget Lägg upp anbud.
 • Ändra det som önskas och klicka på Nästa steg för att ändringen ska sparas.

Klicka på fliken Skapa anbud När du har skapat ditt anbud och kommer till steget Underlag så ser du de strukturerade dokumenten och en blå list med texterna namn, handläggare, beskrivning, status och rapport. Under rubriken Namn trycker du på filnamnet för att komma in och kunna jobba i det strukturerade dokumentet, Du kommer att få en trädstruktur till vänster på sidan där du får klicka dig igenom alla grenarna. Allt du ska besvara är markerat med gult.

 • Identifiera det aktuella anbudet.
 • Gå till anbudsprocessen.
 • Gå till fasen Anbud och steget Upphandlingsdokument.
 • Gå in i de strukturerade dokument som skall ändras och följ trädstrukturens grenar i vänsterkanten.

Du (och andra användare inom ditt företag) och den upphandlande enheten är de enda som ser ditt företagsnamn.

Detta för att du ska veta att du har ställt frågan och för att den upphandlande enheten ska veta vem som ställt den om dom vill svara er privat.


Man kan komplettera anbudet på två olika sätt beroende på rådande förutsättningar.

1. Komplettera ett redan skickat anbud där anbudstiden ännu inte gått ut:

 • Gå in i anbudsprocessen på aktuellt anbud.
 • Klicka på fasen Anbud i den horisontella menyn i ovankant.
 • Klicka på steget Skicka anbud i den undre menyraden.
 • Klicka nu på knappen Återta anbudet.
 • Du kan nu gå till steget Upphandlingsdokument för att redigera i strukturerade dokument och steget Bifoga dokument för att ladda upp filer.

OBS! Glöm ej att skicka anbudet igen genom att gå till steget Skicka anbud och klicka på Skicka anbud.

2. Komplettera ett skickat anbud där anbudstiden har gått ut
Ansvarig upphandlare måste först aktivera möjligheten att ladda upp dokument, om sista anbudsdag har passerats. Gå in i anbudsprocessen på aktuellt anbud och gå till fasen Komplettera och steget Kompletterande dokument. Välj Bifoga dokument och ladda upp kompletterande filer. Dessa blir nu tillgängliga för upphandlaren.


När du är inne i ett strukturerat dokument finns en knapp välj delar till höger i den övre gråa menyraden. Klicka på den för att få en lista på upphandlingens delar. Här kan du ta bort bockarna från de delar som du inte är intresserad av.


Alternativ:
Om du står på steget Upphandlingsdokument så finns det en blå länk där det står Välj delar att besvara (ovanför de strukturerade dokumenten) Klickar du på den länken så kommer du till sidan där du kan ta bort bockarna från de delar som du inte är intresserad av.

OBS! Tänk på att om du tar bort en bock från ett område som du vill vara med på så kommer den text som du har lagt in att försvinna.


 • Gå till Min startsida, klicka på Annonser/aktuella annonser
 • Välj upphandlande enhet
 • Klicka på Upphandlingens titel och därefter på fliken Skapa anbud
 • Namnge ditt anbud så att du kan hålla isär dem
 • Klicka Nästa steg
 • Du kommer att få en varning att du redan har skapat ett anbud
 • Klicka OK och du är i gång

Alternativ 1 - Skriva ut ett anbud när du jobbar med anbudet
Gå in i anbudsprocessen till fasen Anbud och steget Upphandlingsdokument. Vill du skriva ut samtliga strukturerade dokument kan man välja utskrift alla dokument. Vill du skriva ut ett enstaka strukturerat dokument klickar du i kolumnen rapport på det strukturerade dokumentets namn. Nu skapas en PDF som visar den senast sparade versionen av det strukturerade dokumentet. Observera att PDF-rapporten måste återskapas om ändringar gjorts i det strukturerade dokumentet. Klicka i så fall på återvinningssymbolen och ta bort rapporten, för att därefter skapa en ny.

Alternativ 2 - Skriva ut ett anbud efter att anbudet skickats.
Gå in i anbudsprocessen till fasen Anbud och steget Skicka anbud. Klicka på Anbudsutskrift och skriv ut den PDF som skapats.


Så länge som anbudstiden pågår kan man dra tillbaka ett skickat anbud. Det är viktigt att tänka på att anbudet måste skickas på nytt för att det ska nå upphandlaren.

 • Identifiera det aktuella anbudet och gå in till anbudsprocessen.
 • Gå till fasen Anbud och steget Skicka anbud.
 • Klicka på knappen Återta anbudet.
 • Bekräfta återtagandet av anbudet.

Nu är anbudet återtaget och det är fullt möjligt att redigera allt i anbudet precis som innan det skickades. Glöm inte att skicka in det på nytt.

Kontakta TendSign Support

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.