Visma TendSign erbjuds som en del i ett Pre Connected Cloud

Det innebär att flera olika tjänster redan är integrerade med varandra och kan aktiveras utan att några ytterligare utvecklingsinsatser behövs. Ni kan t.ex. aktivera Visma CLM för avtalsuppföljning och direkt arbeta med samtliga av era redan befintliga avtal. På samma sätt kan ni inne i Spendency aktivera automatiskt synkronisering av avtals- och leverantörsinformation. E-handelsverktyget Proceedo är på motsvarande sätt anslutet till samma plattform och ni kan direkt börja komplettera era avtal med beställningsvägar och avropsinformation.

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke