LOV - utvecklat stöd för upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem i Visma TendSign

Utvecklat stöd för upphandlingar enligt LOV

Kontakta oss

Med Visma TendSign får ni ett mycket utvecklat stöd för upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem. Ansökningar kan lämnas löpande av intresserade leverantörer. Antalet ansökningar blir i praktiken ofta mycket omfattande. Systemet erbjuder därför flera olika smarta möjligheter för hantering av ansökningar. Ansökningar kan filtreras i tid, per status och med sökbegrepp.

Med TendSigns stöd för automatiskt utvärdering inkl skattekontroll kan kvalificering hanteras effektivt. Funktionen kan även kombineras med kreditkontroll för djupare analys av de ansökande leverantörernas ekonomiska status.

Stöd finns för att meddela sig och öppna upp ansökan för komplettering om leverantörens uppgifter inte är kompletta. Leverantören kan också ansöka på nytt.

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke