Kreditbevakning - Säkerställ enkelt ställda krav på kreditvärdighet med Visma TendSign

Säkerställ enkelt ställda krav på kreditvärdighet

Kontakta oss

Att säkerställa att anbudsgivare och senare leverantörer klarar ställda krav på kreditvärdighet är en av våra viktiga riskeliminerande tjänster.

Med denna tjänst får anbudsgivare röd-gul-grön indikering redan vid anbudsöppningen och ni kan granska närmare detaljer eller ta kompletta kreditupplysningar direkt via verktyget.

Ni kan också skapa kreditportföljer med olika kreditnivåer för att bevaka era etablerade avtalsleverantörer, eller andra intressenter på marknaden. När kredithändelser inträffar blir ni automatiskt notifierade och kan värdera om ytterligare åtgärder krävs.

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke