Koppla ihop system med system

Kontakta oss
Integration - Visma TendSign hjälper dig att koppla ihop system med system

Vill ni slippa registrera samma information i flera system?

Med Visma TendSign kan ni använda integrationer för att föra information in och ut ur systemet. 

Visma TendSign har mycket omfattande kunskaper kring integrationer och en stor mängd redan etablerade integrationer.

För redan etablerade integrationsytor kan ni själva skapa kopplingen vidare till era egna system.

Om ni behöver hjälp eller mer kundspecifika integrationer erbjuder vi våra integrationsexperter på Visma Consulting.

Exempel på integrationer som våra kunder har:

Hämta information om skatter och skulder automatiskt och kostnadsfritt

Hämta information om riskklassning och kreditvärdighet automatiskt (se kreditbevakning)

Automatiskt föra över handlingar till elektroniska arkiv (se arkivmodul)

Spegla löpande aktuella avtal till e-handelsplattformar eller beställningssystem

Spegla löpande uppgifter om avtal och leverantörer till externa analysverktyg

Hämta registeruppgifter om bolag, som namn och organisationsnummer

Single Sign On och användarsynkronisering (se SSO modul)

Elektronisk signering av handlingar (se digital signeringsmodul)

Spegla löpande uppgifter om avtal och leverantörer för analys av vilken spend som är avtalstrogen

Exponera vyer eller funktionalitet från systemet på intranät

Exponera vyer eller funktionalitet till externa hemsidor

Integrera systemet med egna verksamhetssystem

Stefan Norr photo

010-14 13 330

Stefan Norr, Försäljningschef

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.