Framtidens "smarta ramavtal"

Kontakta oss
Dynamiskt inköpssystem - Framtidens "smarta ramavtal" med löpande kvalificering av nya leverantörer

Framtidens "smarta ramavtal" med löpande kvalificering av nya leverantörer

Att teckna slutna ramavtal med andra konkurrensutsättning ger i många branscher en inlåsningseffekt där nya leverantörer på marknaden inte kan ansluta, ofta på många år. Det förhindrar möjligheter att följa marknadens skiftningar och hindrar ibland även en sund konkurrens kring pris och kvalitet.

Visma TendSign erbjuder processer för dynamiska inköpssystem som möjliggör en sund konkurrensutsättning av leverantörer, både etablering av system (steg 1) och löpande konkurrensutsättning mot systemet (steg 2).

Det dynamiska inköpssystemet etableras genom att göra en upphandling av den typ som systemet avser, dvs. Varor, Tjänster, Entreprenader. Upphandlingstypen anges därefter som ett “Dynamiskt och annonseras också som ett sådant.

Intresserade leverantörer ansöker om att delta i systemet direkt i TendSign genom att svara på elektroniska frågeformulär, s.k. strukturerade dokument. Självklart finns färdiga mallar som följer kraven enligt ESPD (Electronic Single Procurement Document).

Inkomna ansökningar hanteras löpande inklusive stöd för kompletteringar och direkt kommunikation med varje ansökande. Kvalificerade ansökningar blir omedelbart tillgängliga för konkurrensutsättning (Steg 2).

Så snart systemet etablerats och en relevant mängd leverantörer finns kvalificerade kan upphandling inom systemet inledas. “Sändlistan med deltagare hämtas dynamiskt från systemet. Dokumentation, underlag och avtalsmallar hämtas också från systemet så att förutsättningarna och ramarna från det etablerade systemet blir så effektiva som möjligt.

Baserat på de förutsättningar som angivits i det etablerade systemet kan varje upphandling inom systemet anpassas för det specifika behovet, t.ex. kan viktning av kriterier, kvantiteter och andra krav förtydligas och anpassas.

På samma sätt som i vanliga upphandlingar stöds även dynamiskt inköpssystem i delar, dvs. olika leverantörer kan godkännas för olika delar av systemet. Vid upphandlingar inom systemet, där systemet är uppdelat i delar, kan olika listor med kvalificerade leverantörer väljas beroende på upphandlingsföremålet.

Fördelar med Visma TendSign Dynamiskt inköpssystem

  • Samma system och funktioner som för övriga upphandlingar

  • Mycket väl utvecklat stöd för att ta emot ansökningar löpande (samma teknik som för LOV där ibland 10.000-tals ansökningar hanteras över tid)

  • Helt elektroniska processer

  • Stöd för ESPD (Electronic Single Procurement Document)

  • Leverantören använder samma konto som för alla upphandlingar och kunder som kör TendSign (nära 1000 organisationer)

  • Ansökningar kan inte skickas in utan att alla explicit ställda frågor i systemet besvarats

  • Stöd för dynamiska inköpssystem uppdelat i delar.

  • Dynamiska inköpssystem är helt integrerade i Visma TendSign Pro

Stefan Norr photo

010-14 13 330

Stefan Norr, Försäljningschef

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.