TendSign Docs

Strukturerade dokument i modern skepnad

Kontakta oss

TendSign Docs är strukturerade dokument ombyggt från grunden med modern teknologi och användbarhet i fokus

Användarhjälp för smidig övergång 

För att göra övergången till den nya funktionaliteten smidig finns följande användarhjälp tillgänglig:

Våra konsulter kan hjälpa dig 

Upplever ni behov av skräddarsytt konsultstöd t.ex. att se över era egna mallar står våra erfarna konsulter alltid redo att hjälpa er. De kan bland annat: 

  • Skapa specifika Docs-mallar
  • Bygga strukturer för enklare utvärdering och enklare anbudsgivning
  • Bygga strukturer utifrån olika utvärderingsmodeller
  • Genomföra en upphandlingsprocess i TendSign i en ny eller påbörjad upphandling
  • Utnyttja funktionaliteten i TendSign fullt ut

Boka tid

Frågor och svar

Problem: Det finns frågor i upphandlingen som saknar koppling till ett kriterium
För att hitta okopplade frågor ska man titta efter följande symbol Visma Tendsign symbol i trädstrukturen på vänster sida. Enklaste sättet att koppla frågor är genom att använda drag- & släppfunktionen. Du står kvar på fliken viktning. I trädstrukturen på vänster sida hittar du din okopplade fråga. Ta tag i frågan och håll muspekaren nere och dra in frågan i det kriterium som stämmer överens med frågeställningen på höger sida (ex. obligatoriska krav)

Problem: Det finns pris- eller utvärderingskriterier som saknar frågor
Du har kriterier i din upphandling som inte har några frågor kopplade till sig
De visar sig som exemplet nedan visar. (Dra hit frågor från trädet till vänster för att koppla dem mot en del och ett kriterium) Även nollan i parentes visar på att det inte finns några frågor kopplade. Om du inte avser att använda dessa kan du slänga dem i soptunnan.

Visma Tendsign Docs

Problem: Det finns delar som saknar frågor
Förmodligen har du hämtat mallar och därför fått in flera delar i din upphandling. Dessa kan du antingen döpa om, koppla frågor till eller slänga i soptunnan.

Visma Tendsign Docs


  • Har du exempelvis en ja/nej-fråga i obligatoriska krav så kräver du ja eller nej som svar
  • Kopplar du ja/nej-fråga till ett utvärderingskriterium så måste du önska ja eller nej
  • Kopplar du en ja/nej-fråga till informationsfrågor så behöver du inte välja något av ovanstående utan tar endast in svaret som information

Om man använder sig av t.ex lägsta pris och flera prismatriser/prisfält som man vill ska summeras så ska man inte bocka i "vikta priser" (se nedan). 

Visma Tendsign Docs


Klicka på bilden så att den blir blå och får små fyrkanter i varje hörn. Ta tag i ett hörn och dra det innåt till önskad storlek (se bild nedan). 

Visma Tendsign Docs

Visma Tendsign Docs


Har du bara ett dokument så blir numreringen 1.1, 1.2 ,1.3, 1.4 osv.
För att få siffran 2.1 måste man alltså skapa ytterligare ett strukturerat dokument. Det gör du på steget Underlag i processen där du har knappen Nytt dokument.


Ja, genom att högerklicka i trädstrukturen på vänster sida på önskat avsnitt får du upp några val varav duplicera avsnitt och allting under är ett av dem. Man kan även flytta till annat dokument, kopiera till annat dokument och ta bort.
Visma Tendsign Docs


Du har klickat på Använd TendSign Docs och valt utvärderingsmodell (se bild nedan).

Visma Tendsign Docs
Visma Tendsign Docs

Detta skapar en grund i upphandlingen med en del och tillhörande kriterier. När du sedan klickar på hämta malldokument så hämtar du befintliga dokument med tillhörande delar/kriterier.

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke