Digital signatur - Signera enkelt, snabbt och digitalt med Visma Tendsign

Digital signatur - Signera enkelt, snabbt och digitalt med Visma Tendsign

Elektronisk signering av handlingar erbjuds i Visma TendSign genom integration med signeringstjänster. Integrerat stöd finns för signering av anbud, ansökningar och avtal, men även andra valfria handlingar kan signeras digitalt för att ersätta traditionell pappersbaserad signering.

Parterna som ska signera handlingarna behöver inte själva ha tillgång till Visma TendSign utan bjuds in till signering i ett separat virtuellt signeringsrum där även föregående autentisering kan användas för att säkerställa behörighet att se handlingarna.

Autentisering och signering erbjuds med många olika typer av e-legitimationer, såsom:

   • BankID
   • BankID mobilt
   • SMS
   • Tvåfaktor
   • Myndighets-CA
   • SITHS/EFOS mm. 

Stöd för eIDAS finns också förberett.

Visma har flera tjänster och erbjudanden inom signering och autentisering (som Visma Addo, Svensk e-identitet och Visma Consulting) och samarbetar även med marknadens aktörer och myndigheter (ChamberSign, E-legitimationsnämnden mfl).

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke