Ordning och reda på avtalen

Avtalsmodulen samlar och förvaltar era tecknade leverantörsavtal vilket förenklar spridning av informationen inom organisationen. Sökmotor, påminnelsefunktion, egna fält, nyhetsfunktion mm ingår.

Avtalsmodulen har ett antal speciella funktioner för att skapa en bra överblick över ansvariga handläggare, avtalstider, leverantörer etc som är direkt sökbara i systemet.

När avtalet är färdigt kan du välja att publicera avtalen i en publik och sökbar avtalskatalog med åtkomst för alla era beställare/inköpare, tex på ert intranät. Informationen från avtalskatalogen kan också användas av andra lösningar i Visma Source to Pay suite såsom avtalsuppföljnings-, inköps- och spendanalysverktyg.

 

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke