Effektivisera era processer med TendSigns moduler

Kontakta oss
Upptäck hur du kan effektivisera ditt arbete ytterligare med moduler i Visma TendSign

Växla upp TendSign i takt med din verksamhet

Visma TendSign har ett antal moduler att addera i takt med att behovet i din verksamhet blir större. Mer funktaionlitet kan läggas till allt eftersom och möjligheterna att växa i lösningen är många. Läs mer om våra kärnmoduler, fristående funktioner och integrationsmöjligheter. 

Visma TendSign digitaliserar processen från behov till avtal.

Upphandling

Visma TendSign digitaliserar processen från behov till avtal. För en effektiv och enkelt process för att skapa upphandlingar, motta och utvärdera anbud, sluta avtal och visualisera avtalen för verksamheten.

Läs mer om upphandling

[Grundmoduler]

Samlade direktupphandlingar ger bättre styrning och kontroll över inköpen.Allt tillgängligt i en användarvänlig och flexibel molnlösning.

Direktupphandling

Samlade direktupphandlingar ger bättre styrning och kontroll över inköpen. Allt tillgängligt i en användarvänlig och flexibel molnlösning.

Läs mer om direktupphandling

[Grundmoduler]

Integrerat stöd för ESPD (European Single Procurement Document). För en sömlös hantering av leverantörernas självdeklaration i EU upphandling.

ESPD - Egenförsäkran

Integrerat stöd för ESPD (European Single Procurement Document). För en sömlös hantering av leverantörernas självdeklaration i EU upphandling.

Läs mer om ESPD - Egenförsäkran

[Grundmoduler]

Avtalsmodulen samlar och förvaltar era tecknade leverantörsavtal vilket förenklar spridning av informationen inom organisationen.

Avtal

Avtalsmodulen samlar och förvaltar era tecknade leverantörsavtal vilket förenklar spridning av informationen inom organisationen.

Läs mer om avtal

[Grundmoduler]

Opic Analys erbjuder Sveriges största databas av upphandlingar i ett modernt och användarvänligt gränssnitt.

Opic Analys

Opic Analys erbjuder Sveriges största databas av upphandlingar i ett modernt och användarvänligt gränssnitt.

Läs mer om Opic Analys

[Utökade moduler]

Visma TendSign erbjuder processer för dynamiska inköpssystem som möjliggör en sund konkurrensutsättning av leverantörer, både etablering av system och löpande konkurrensutsättning mot systemet.

Dynamiskt inköpssystem

Visma TendSign erbjuder processer för dynamiska inköpssystem som möjliggör en sund konkurrensutsättning av leverantörer.

Läs mer om dynamiskt inköpssystem

[Grundmoduler]

Med tjänsten webbspegling kan ni automatiskt exponera de annonser om upphandlingar ni publicerar, via er hemsida.

Webbspegling

Med tjänsten webbspegling kan ni automatiskt exponera de annonser om upphandlingar ni publicerar, via er hemsida.

Läs mer om webbspegling

[Utökade moduler]

Vill ni slippa registrera samma information i flera system? Med Visma TendSign kan ni använda integrationer för att föra information in och ut ur systemet.

Integration

Vill ni slippa registrera samma information i flera system? Med Visma TendSign kan ni använda integrationer för att föra information in och ut ur systemet.

Läs mer om integration

[Integrationer]

Önskar ni upphandlingar med bättre priser och nöjdare leverantörer? Med Visma TendSign e-auktion blir den omöjliga ekvationen möjlig.

E-auktion

Önskar ni upphandlingar med bättre priser och nöjdare leverantörer? Med Visma TendSign e-auktion blir den omöjliga ekvationen möjlig.

Läs mer om e-auktion

[Utökade moduler]

Att säkerställa att anbudsgivare och senare leverantörer klarar ställda krav på kreditvärdighet är en av våra viktiga riskeliminerande  tjänster.

Kreditbevakning

Att säkerställa att anbudsgivare och leverantörer klarar ställda krav på kreditvärdighet är en av våra viktiga riskeliminerande tjänster.

Läs mer om kreditbevakning

[Utökade moduler]

Elektronisk signering av handlingar erbjuds i Visma TendSign genom integration med signeringstjänster

Digital signatur

Elektronisk signering av handlingar erbjuds i Visma TendSign genom integration med signeringstjänster.

Läs mer om digital signatur

[Utökade moduler]

Med tjänsten Visma Rättfallsbibliotek kan ni söka bland rättsfallsdomar kopplade till offentliga upphandlingar i Sverige.

Rättfallsbibliotek

Med tjänsten Visma Rättfallsbibliotek kan ni söka bland rättsfallsdomar kopplade till offentliga upphandlingar i Sverige.

Läs mer om rättfallsbiblioteket

[Utökade moduler]

Med tjänsten Visma Upphandlingsbibliotek kan ni söka bland upphandlingar inom Sverige, Norden och Europa

Upphandlingsbiblioteket

Med tjänsten Visma Upphandlingsbibliotek kan ni söka bland upphandlingar inom Sverige, Norden och Europa.

Läs mer om upphandlingsbiblioteket

[Utökade moduler]

Annonsering av upphandlingar, ändringar och beslut ger både offentliga och privata organisationer möjlighet att nå en så stor marknad som möjligt.

Annonsera

Annonsering av upphandlingar, ändringar och beslut ger möjlighet att nå en så stor marknad som möjligt.

Läs mer om annonsering

[Grundmoduler]

Med arkivmodulen kan du per upphandling och avtal välja ut vilka av ärendets ingående handlingar som du vill arkivera

Arkiv

Med arkivmodulen kan du per upphandling och avtal välja ut vilka av ärendets ingående handlingar som du vill arkivera.

Läs mer om arkiv

[Integrationer]

Med Visma TendSign får ni ett mycket utvecklat stöd för upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem.

LOV

Med Visma TendSign får ni ett mycket utvecklat stöd för upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem.

Läs mer om LOV

[Grundmoduler]

Jobbigt med många lösenord i olika system och att löpande underhålla dem? Visma TendSign erbjuds med flera olika stöd för SSO (Singel Sign On) integrationer

Single Sign On

Jobbigt med många lösenord i olika system och att löpande underhålla dem? Visma TendSign erbjuds med flera olika stöd för SSO (Single Sign On) integrationer.

Läs mer om Single Sign On

[Integrationer]

Visma TendSign erbjuds som en del i ett Pre Connected cloud. Det innebär att flera olika tjänster redan är integrerade med varandra och kan aktiveras utan att några ytterligare utvecklingsinsatser behövs

Pre Connected Cloud

Visma TendSign erbjuds som en del i ett Pre Connected Cloud. Olika tjänster är integrerade med varandra och kan aktiveras utan ytterligare utvecklingsarbete.

Läs mer om Pre Connected Cloud

[Integrationer]

TendSign Docs

TendSign Docs

TendSign Docs är strukturerade dokument ombyggt från grunden med modern teknologi och användbarhet i fokus.

Läs mer om TendSign Docs

[Grundmoduler]

Stefan Norr photo

010-14 13 330

Stefan Norr, Försäljningschef

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.