Upptäck hur du kan effektivisera ditt arbete ytterligare med moduler i Visma TendSign

Effektivisera era processer med TendSigns moduler

Kontakta oss

Växla upp TendSign i takt med din verksamhet

Visma TendSign har ett antal moduler att addera i takt med att behovet i din verksamhet blir större. Mer funktaionlitet kan läggas till allt eftersom och möjligheterna att växa i lösningen är många. Läs mer om våra kärnmoduler, fristående funktioner och integrationsmöjligheter. 

Visma TendSign upphandling

Upphandling

Visma TendSign digitaliserar processen från behov till avtal. För en effektiv och enkelt process för att skapa upphandlingar, motta och utvärdera anbud, sluta avtal och visualisera avtalen för verksamheten.

Läs mer om upphandling

[Grundmoduler]

 

Visma TendSign Direktupphandling

Direktupphandling

Samlade direktupphandlingar ger bättre styrning och kontroll över inköpen. Allt tillgängligt i en användarvänlig och flexibel molnlösning.

Läs mer om direktupphandling

[Grundmoduler]

 

Visma TendSign ESPD - Egenförsäkran

ESPD - Egenförsäkran

Integrerat stöd för ESPD (European Single Procurement Document). För en sömlös hantering av leverantörernas självdeklaration i EU upphandling.

Läs mer om ESPD - Egenförsäkran

[Grundmoduler]

 

Visma TendSign Avtal

Avtal

Avtalsmodulen samlar och förvaltar era tecknade leverantörsavtal vilket förenklar spridning av informationen inom organisationen.

Läs mer om avtal

[Grundmoduler]

Opic Analys

Opic Analys

Opic Analys erbjuder Sveriges största databas av upphandlingar i ett modernt och användarvänligt gränssnitt.

Läs mer om Opic Analys

[Utökade moduler]

 

Visma TendSign Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem

Visma TendSign erbjuder processer för dynamiska inköpssystem som möjliggör en sund konkurrensutsättning av leverantörer.

Läs mer om dynamiskt inköpssystem

[Grundmoduler]

 

Visma TendSign Webbspegling

Webbspegling

Med tjänsten webbspegling kan ni automatiskt exponera de annonser om upphandlingar ni publicerar, via er hemsida.

Läs mer om webbspegling

[Utökade moduler]

Visma TendSign Integration

Integration

Vill ni slippa registrera samma information i flera system? Med Visma TendSign kan ni använda integrationer för att föra information in och ut ur systemet.

Läs mer om integration

[Integrationer]

 

Visma TendSign e-auktion

E-auktion

Önskar ni upphandlingar med bättre priser och nöjdare leverantörer? Med Visma TendSign e-auktion blir den omöjliga ekvationen möjlig.

Läs mer om e-auktion

[Utökade moduler]

 

Visma TendSign Kreditbevakning

Kreditbevakning

Att säkerställa att anbudsgivare och leverantörer klarar ställda krav på kreditvärdighet är en av våra viktiga riskeliminerande tjänster.

Läs mer om kreditbevakning

[Utökade moduler]

 

Visma TendSign Digital Signatur

Digital signatur

Elektronisk signering av handlingar erbjuds i Visma TendSign genom integration med signeringstjänster.

Läs mer om digital signatur

[Utökade moduler]

 

Visma TendSign Rättfallsbibliotek

Rättfallsbibliotek

Med tjänsten Visma Rättfallsbibliotek kan ni söka bland rättsfallsdomar kopplade till offentliga upphandlingar i Sverige.

Läs mer om rättfallsbiblioteket

[Utökade moduler]

 

Visma TendSign Upphandlingsbiblioteket

Upphandlingsbiblioteket

Med tjänsten Visma Upphandlingsbibliotek kan ni söka bland upphandlingar inom Sverige, Norden och Europa.

Läs mer om upphandlingsbiblioteket

[Utökade moduler]

Visma TendSign Annonsera

Annonsera

Annonsering av upphandlingar, ändringar och beslut ger möjlighet att nå en så stor marknad som möjligt.

Läs mer om annonsering

[Grundmoduler]

 

Visma TendSign Arkiv

Arkiv

Med arkivmodulen kan du per upphandling och avtal välja ut vilka av ärendets ingående handlingar som du vill arkivera.

Läs mer om arkiv

[Integrationer]

 

Visma TendSign LOV

LOV

Med Visma TendSign får ni ett mycket utvecklat stöd för upphandlingar enligt Lagen om valfrihetssystem.

Läs mer om LOV

[Grundmoduler]

Visma TendSign Single-Sign-On

Single Sign On

Jobbigt med många lösenord i olika system och att löpande underhålla dem? Visma TendSign erbjuds med flera olika stöd för SSO (Single Sign On) integrationer.

Läs mer om Single Sign On

[Integrationer]

 

Visma TendSign Pre Connected Cloud

Pre Connected Cloud

Visma TendSign erbjuds som en del i ett Pre Connected Cloud. Olika tjänster är integrerade med varandra och kan aktiveras utan ytterligare utvecklingsarbete.

Läs mer om Pre Connected Cloud

[Integrationer]

 

Visma TendSign Docs

TendSign Docs

TendSign Docs är strukturerade dokument ombyggt från grunden med modern teknologi och användbarhet i fokus.

Läs mer om TendSign Docs

[Grundmoduler]

 

Kontakta oss

010-14 13 330

Kontakta en försäljare 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke