Ökad effektivitet med moderna integrationer

Upptäck integrationer

Koppla ihop TendSign med externa system.

Visma Commerce blir till Mercell Commerce - Den 10 december 2020 förvärvades Visma Commerce av Mercell Group och går numer under namnet Mercell Commerce. Ägarbytet innebär att TendSign och Opic nu är en del av Mercell Group. Det nya företagsnamnet implementeras successivt under de närmsta månaderna. Under den tiden kan Visma-loggan och annan typ av Visma-material förekomma på våra sidor. Du hittar mer information om ägarbytet här

Minskad dubbelregistrering med smarta integrationer

Vi har stor erfarenhet inom integration och en mängd redan etablerade integrationer mot våra olika lösningar. För redan standardiserade och etablerade integrationsytor kan ni själva skapa kopplingen vidare till egna system. Modernt API med Visma TendSign
Modernt API

Visma TendSign erbjuder ett modernt API för att hämta avtal information från systemet.

Spara tid och resurser med Visma TendSign
Spara tid & resurser

Minska handpåläggningen för varje avtal med automatisk koppling till e-arkiv eller e-handelslösning.

Anpassa efter dina behov med Visma TendSign
Anpassa efter behov

Utöver våra standardiserade integrationssytor kan vi tillsammans utveckla lösningar som passar er.

Pre Connected Cloud

Pre Connected Cloud innebär att flera olika tjänster redan är integrerade med varandra och kan aktiveras utan ytterligare utvecklingsinsatser. Ni kan t. ex. aktivera Visma CLM för avtalsuppföljning och direkt arbeta med samtliga av era redan befintliga avtal. På samma sätt kan ni inne i Spendency aktivera automatisk synkronisering av avtals- och leverantörsinformation. E-handelsverktyget Proceedo är på motsvarande sätt anslutet till samma plattform och ni kan direkt börja komplettera era avtal med beställningsvägar och avropsinformation.

Pre Connected Cloud med Visma

Upptäck Visma TendSign integrationer

Hämta skatteuppgifter
Hämta skatteuppgifter
Hämta information om skatter och skulder automatiskt och kostnadsfritt.

Säkerställ kreditvärdighet
Säkerställ kreditvärdighet
Hämta information om riskklassning och kreditvärdighet automatiskt.

Överföring till e-arkiv
Överföring till e-arkiv

Säkerställ automatiskt överföring av handlingar till elektroniska arkiv.

Säkerställ rätt behörigheter
Säkerställ rätt behörigheter

Säkra behörigheter med TendSigns behörighetsregister och Microsofts användarkatalog.

Single sign-on
Single sign-on
Slipp administrera lösenord och höj säkerhetsnivån med 2-faktors autentisering.

Visualisera avtal och gör dem avropsbara
Visualisera avtal och gör dem avropsbara
Spegla löpande aktuella avtal till e-handelsplattformar eller beställningssystem.

Analysera data i externt system
Analysera data i externt system
Spegla löpande uppgifter om avtal och leverantörer till externa analysverktyg (BI).

Hämta företagsuppgifter
Hämta företagsuppgifter

Hämta registeruppgifter om bolag, som namn och organisationsnummer för leverantörer.

Inloggning och autentisering
Inloggning och autentisering
Upptäck enkelheten med på loggning via Single Sign On inkl  användarsynkronisering.

Visa information på intranätet
Visa information på intranätet
Exponera vyer eller funktionalitet från systemet på ert interna intranät.

Spegla information till hemsidan (webbspegling)
Spegla information till hemsidan (webbspegling)

Exponera vyer eller funktionalitet till externa hemsidor.Kontakta oss

0771-440 200

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke