Visma deltar i utvecklingen av EU:s framtida arkitektur

Visma deltar i utvecklingen av EU:s framtida arkitektur

Visma har under året deltagit i EU project (CEF Call 2017-2-eProcurement) med syfte att ta i drift en ny infrastruktur för utbyte av information mellan upphandlande enheter och leverantörer.

Norska Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) har varit projektledare för sammanslutningen av flera aktörer inom Europa och Visma har varit en av de drivande aktörerna och projektet är först ut med en lösning som stödjer de första nya meddelandena.

Infrastrukturen (PEPPOL) är samma som används för e-faktura men i detta projekt har nya meddelanden lagts till för att till exempel visa intresse för en upphandling, ta del av underlag och lämna anbud. Modellen kallas 4-hörnsmodellen där köparens system är hörn 1, köparens accesspunkt är hörn 2, anbudsgivarens accesspunkt är hörn 3 och anbudsgivarens eget anbudsgivningssystem är hörn 4.

Funktionaliteten kommer att breddas allt eftersom antalet meddelande utökas. Visma är även en aktiv medlem inom Peppol-samarbetet.

Framtiden är snart här!

4-hörnsmodellen