Visma deltar i utvecklingen av EU:s framtida arkitektur

Visma deltar i utvecklingen av EU:s framtida arkitektur

Visma har under 2019 deltagit i EU project (CEF Call 2017-2-eProcurement) med syfte att ta i drift en ny infrastruktur för utbyte av information mellan upphandlande enheter och leverantörer.

Norska Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) har varit projektledare för sammanslutningen av flera aktörer inom Europa och Visma har varit en av de drivande aktörerna och projektet är först ut med en lösning som stödjer de första nya meddelandena.

Infrastrukturen (PEPPOL) är samma som används för e-faktura men i detta projekt har nya meddelanden lagts till för att till exempel visa intresse för en upphandling, ta del av underlag och lämna anbud. Modellen kallas 4-hörnsmodellen där köparens system är hörn 1, köparens accesspunkt är hörn 2, anbudsgivarens accesspunkt är hörn 3 och anbudsgivarens eget anbudsgivningssystem är hörn 4.

Funktionaliteten kommer att breddas allt eftersom antalet meddelande utökas. Visma är även en aktiv medlem inom Peppol-samarbetet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Framtiden är snart här!

Visma deltar i utvecklingen av EU:s framtida arkitektur

Visma deltar i utvecklingen av EU:s framtida arkitektur

Visma deltar i utvecklingen av EU:s framtida arkitektur
Kontakta oss

0771-440 200

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke