Visma TransPA löneservice

Vi har erbjudit våra kunder i transportbranschen hjälp med sin lönehantering som en uppskattad tilläggstjänst till Visma TransPA sedan 2009.

Vår löneservice är ett tryggt och enkelt val för små och medelstora verksamheter som inte känner att de kan hantera detta optimalt själva, eller där man vill frigöra tid för de egna medarbetarna att fokusera mer på kärnverksamheten.

Vårt mål är alltid rätt lön i rätt tid, något som vi med rätt förutsättningar uppnår i samarbete med våra kunder.

 

Vad får du?

  • En dedikerad lönekonsult specialiserad på löneadministration inom transport- och entreprenadbranschen (flera av oss är auktoriserade via SRF).

  • Trygghet för er i att den som hanterar era löner alltid är uppdaterad kring branschspecifika lagar, bestämmelser och avtal.

  • Det är alltid samma person som hanterar era löner, men självklart har vi en process kring backup från vår sida så att ni inte påverkas om er kontaktperson inte är på plats.

  • Rådgivning i personal- och lönefrågor. Vi agerar gärna bollplank i såväl stora som små frågor.

 

Använder ni TransPA idag och vill addera löneservice till ert abonnemang, kontakta oss på loneservice.transpa@visma.com eller ring 0524-480000.

Vill du veta mer om Visma TransPA och hur vår lösning för tidrapportering och personalplanering skulle fungera för er, och samtidigt ha ett samtal kring hur vi skulle kunna avlasta er i lönehanteringen - boka en webbdemo.