"CR JOHANSSONS UTBILDAR FRAMTIDENS TRANSPORTARBETARE"


CR Johanssons Åkeri i Varberg har bedrivit transportrörelse i Sverige och utomlands sedan slutet på 50-talet. De driver också en omfattande utbildningsverksamhet, som bland annat erbjuder körkortsutbildning för tung trafik, truck och kran samt lagstadgade utbildningar för hantering av Farligt gods, YKB och ”Arbete på väg”. Sedan ett antal år tillbaka har man tagit på sig en viktig uppgift. Att utbilda en ny generation transportarbetare. Sedan 1995 ansvarar de för delar av gymnasieskolans Fordonsprogram i Varberg och Falkenberg.

– Vi har fått uppdraget att utbilda de elever som väljer inriktningen ”Transport” i Fordonsprogrammets årskurs 2 och 3, berättar Göran Andersson, utbildningsansvarig på CR Johanssons. Vi ansvarar för alla ämnen utöver kärnämnena och ser till att de får de teoretiska och praktiska färdig heter som krävs för att de ska kunna arbeta som yrkesförare. Det handlar naturligtvis om att kunna hantera olika typer av fordon, men chaufförsyrket har ändrats mycket. Idag är det lika viktigt att känna till lagar och avtal och att kunna hantera moderna verktyg och tekniska stödsystem som transportföretagen använder i sin verksamhet. Vi försöker göra systemen till ett naturligt inslag i den vardagliga utbildningen så att eleverna också ska förstå nyttan.

– I januari 2015 implementerar vi TransPA personal- och tidssystem i utbildningsverksamheten och tar in personal från TransPA till att föreläsa. TransPA är ett vanligt förekommande verktyg för tidrapportering och schemaläggning ute på företagen och vi ser ett värde i att eleverna lär sig systemet. Det kommer dels att fungera som ett pedagogiskt instrument, där eleverna kan rapportera och följa upp vad de gjort, men det kommer även att underlätta skolans administrativa arbete. Det blir till exempel enklare att sammanställa uppgifter om vad varje elev har gjort under hela sin utbildning.

Göran Andersson
Utbildningsansvarig, CR Johanssons Åkeri

Vi visar hur Visma TransPA effektiviserar

Boka en kostnadsfri webbdemo, så går vi under en timme igenom funktionerna i Visma TransPA och hur de kan effektivisera verksamheten – utifrån era behov och arbetssätt.

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt på 0524-48 00 10

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke