Funktioner

Nedan sammanställning av funktionerna i Visma TransPA finns också att ladda ner som pdf.

ALLT OM DIN PERSONAL PÅ ETT STÄLLE

I Visma TransPA har du alltid den senaste versionen av all viktig data. Uppgifter om personal och utrustning finns lättillgängligt och sökbart i molnet – helt pappersfritt.

 • Anställningskontrakt och arbetstidsförläggning
  Skapas direkt i systemet och kopplas till kollektivavtalens olika arbetstidsförläggningar samt lokala överenskommelser.
 • Personal- och anhörigregister
  Du slipper leta bland papper och pärmar, alla viktiga uppgifter finns i molnet.
 • Automatiska påminnelser
  Automatiska påminnelser om slutdatum för anställning, avtal och behörigheter med mera gör det enkelt att kontrollera att ni följer lagar och uppfyller kompetenskrav.
 • Behörighetskontroll av yrkesförare (BKY)
  BKY-förfrågan direkt mot Transportstyrelsens register. Visma TransPA larmar om någons körkort (Bx, Cx eller Dx) eller yrkeskompetensbevis (YKB eller ADR) saknas.
 • Kompetensbok 
  Kompetenslistor per anställd ger en tydlig överblick över kompetenser som behöver förnyas och utbildningar som bör planeras.
 • Utrustningsregister 
  Aktuellt lagersaldo för utrustning underlättar planering av inköp.
 • Arbetsgivarintyg 
  Utskriftsfunktion av arbetsgivarintyg utifrån data i Visma TransPA.

ALLT PERSONALEN BEHÖVER DIREKT I MOBILEN 

All personal har tillgång till arbetsplanering och aktuell information oavsett om de befinner sig på kontoret eller ute på vägarna.

 • Registrera direkt kostnadsställe
  Exempelvis kört fordon. Komplettera med eventuell arbetsuppgift.
 • Handbok och kvalitetssäkring
  Personalen har ständig tillgång till den senaste versionen av handbok, checklistor, policys med mera. Ni avgör vilka dokument och uppgifter som ska vara tillgängliga och för vem.
 • Gemensam och ständigt aktuell kalender
  I systemets kalender får personalen tillgång till planerade arbetsuppgifter och körningar samt eventuellt schema.
 • Meddelandefunktion
  Erbjuder smidig kommunikation och filöverföring mellan kontor och chaufför.
 • Snabb och smidig felrapportering
  Rapportering av fel, avvikelser, tillbud och skador utförs direkt i systemet. Ärendet tilldelas direkt en ansvarig på kontoret och kan följas till avslut.
 • Felanmälan av fordon via Fordonskontroll
  Rapportera fel på fordon, aktiviteter, tillbud och avvikelser.

ENKEL TIDRAPPORTERING VIA MOBILEN

Din personal rapporterar snabbt och enkelt arbetstid, traktamenten, raster, semester och annan frånvaro direkt in i Visma TransPA.

 • Snabb och enkel tidrapportering
  Tidrapportering utförs via dator, smartphone eller fordonsdator. Välj det sätt som passar er bäst.
 • Tillgång till förarkortstider
  Det finns möjligt att välja förarkortsdata som arbetstid.
 • Traktamenten
  Rapportering av resor i Sverige, Norden och Europa.
 • Semester och frånvaro
  Semesterplanering och registrering av frånvaro.

SNABB OCH KORREKT LÖNEBERÄKNING

Visma TransPA kompletterar ert nuvarande lönesystem med funktioner för automatisk kontroll och löneuträkning. Lönearbetet utförs på en bråkdel av tiden.

 • Direkt kontroll och godkännande av inmatade arbetstider
  Innan förarens tidrapport attesteras kan du kontrollera arbetade timmar gentemot förarkortstid. Vid attest uppmärksammas du på de rapporter som innehåller avvikelser och godkänner korrekta rapporter på ett bräde.
 • Kollektivavtal och lokala överenskommelser finns i systemet
  Alla beräkningar följer kollektivavtalet och de flest förekommande lokala överenskommelserna. Avstämning mot arbetstidsförläggning i förhållande till avtalen.
 • Automatisk löneuträkning och kostnadsfördelning
  Den slutliga uträkningen presenteras detaljerat och tydligt. När lönen är klar exporteras den till ert lönesystem.
 • Beräkning av traktamenten nationellt och internationellt
  Sker enligt gällande kollektivavtal och anges fördelat på skattefritt och skattepliktigt belopp.
 • Hantering av avvikelser
  Utöver inmatade uppgifter om arbetade timmar, frånvaro, arbetstidsförkortning, och förarkortstider med mera, finns tillägg som hanterar en stor mängd avvikelser.
 • Beräkna lokala ersättningar med "tidnycklar"
  Som ett komplement till den ordinarie löneberäkningen kan du arbeta med ”tidnycklar”, ett verktyg för att beräkna egna lokala ersättningar.
 • Övertidsberäkning och sjuklön
  Systemet utför övertidsberäkning efter schema, schemalöst eller lokal överenskommelse samt hanterar sjuklön i upp till 14 dagar och håller reda på återinsjuknanderegeln.
 • Automatiskt saldo
  Automatiskt saldo vad gäller arbetstidsförkortning, övertid, komptid och eventuell flextid.

PERSONALPLANERING OCH TRAFIKLEDNING

Planera personal, uppdrag och fordon effektivt och i förhållande till varandra. Se luckor, undertid och övertid samt kommande frånvaro och resursbehov.

 • Produktionsplanering 
  I planeringen ser du kundbehov, fordon och personella resurser i förhållande till varandra.
 • Planera effektivt
  Resursåtgången summeras med grupperings-, sorterings och filterfunktioner, vilket gör det lättare för dig att se luckor, undertid och planera effektivt.
 • Personalplanering
  Planera med schema eller schemalöst. Utforma er arbetstidsförläggning precis som ni vill.
 • Schemaläggning
  En schemaperiod kan vara i 1-52 veckor, inledas på valfri veckodag, återkomma rullande och innehålla fasta eller automatiskt fördelade arbetspass.
 • Kommande frånvaro och behov av personal 
  Det aktuella schemat och din planering hålls åtskilda så att du kan pussla med tider. När du planerar ser du ledighet och annan frånvaro längre fram i tiden och kan förutse kommande behov av extrapersonal.
 • Kontroll på lagar, avtal och behörigheter
  Automatisk varning vid överträdelse av arbetstid, övertid, nattarbetstid och andra viktiga delar i vägarbetstidslagen.
 • Planeringen förmedlas i gemensam kalender
  Kalendern erbjuder personliga inställningar och visning av ”exakt tidpresentation”.
 • Realtidsinfo om arbetade timmar
  I Kalendern får du kontroll över förbrukade timmar per vecka eller månad.

FÅ INSIKT I VERKSAMHET OCH LÖNSAMHET

Har du koll på viktig data om företagets lönsamhet? Alla uppgifter som matats in kan generera nyckeltal som ger insikt i hur ni blir mer effektiva och nyttja resurser fullt ut.

 • Integration mot andra system och uppkopplade enheter 
  Visma TransPA kan integreras med andra system på marknaden samt utbyta viktig data med uppkopplade enheter via molnet. Några exempel är Fordonskontroll, Hogia, Idha-Online, Klartext Bussbokning, Kontek, Visma 300 och 600 samt andra system för löner och kortavläsning.
 • Presentationer över arbetstid, förarkortstider och lön
  Med några enkla knapptryck får du fram tydliga presentationer över arbetade timmar, kompetens, digitala förarkorttider (i svensk tid), lön, traktamenten, övertidsjournaler med mera.
 • Enkel och snabb tillgång till kommunicerbara nyckeltal
  Olika tidssaldon per anställd, förarkort, färdskrivare, fordon, sjukdagar med mera.
 • Skapa dina egna rapporter
  Exportera uppgifter till Excel och arbeta vidare med dina egna rapporter.
 • Detaljerade avvikelse- och överträdelserapporter
  Med Visma TransPA får du full kontroll över viktiga uppgifter och kan känna dig trygg i att verksamheten följer viktiga lagar och avtal. När Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket knackar på dörren kommer du att vara nöjd över ditt beslut att ta kontroll över verksamheten.
 • Ha inte allt i huvudet
  I Visma TransPA får alla i personalen tillgång till den information som de behöver. Det erbjuder delaktighet i företagets dagliga verksamhet och utveckling.

Boka en personlig webbdemo