Kundreferenser Visma Movenium

Kundreferenser

Digital tidrapportering ger oss full kontroll och full insyn i alla våra projekt

Habitek Utemiljö är verksamma inom skötsel och anläggning av utemiljöer, lösningar för källsortering samt vinterunderhåll. Med ett 50-tal trädgårds- och anläggningsarbetare ute på fältet har man valt att hantera tidrapportering och projektuppföljning helt digitalt.

Till vardags innebär detta att registrering av tid enkelt kan göras via en app i mobilen samt att arbetsledare och ekonomiavdelning enkelt kan attestera eller dra ut löneunderlag. Och framförallt ser man lösningen som en möjlighet att vara med överallt - trots att verksamheten pågår över hela Storstockholm finns allt samlat, sökbart och lättöverskådligt online.

- När vi valde Visma Construction Suite för vår tidrapportering för fyra år sedan var enkelheten att själva kunna anpassa utseende och funktionalitet avgörande. Det är fortfarande en av lösningens stora styrkor - för oss fungerar den som tidrapportering, arbetsorder och som stöd vid inköp vilket ger oss en bra samlad bild av verksamheten, säger Robert Pilskog, projektledare på Habitek Utemiljö.

“ Enkelheten att själva kunna anpassa utseende och funktionalitet var avgörande.”

Svart på vitt hur lång tid saker tar

Att tidrapportera digitalt ger dem också en tydlig och korrekt bild av hur lång tid saker tar, vilket är till stor nytta vid planering och offerering av nya projekt. Robert med kollegor känner sig trygga med att siffrorna de ser är riktiga, vilket ger dem en bra bild av resultatet varje månad och hjälper dem att vara effektiva i kontakt med nya kunder.


Flygande start för nysammanslaget bolag

Habitek Utemiljö är resultatet av en sammanslagning av två bolag som gjordes i början av 2019 då även koncernen Habitek med ytterligare två bolag bildades. Tack vare att Roberts tidigare bolag använde lösningen sedan tidigare fick man en flygande start när man gick från 25 anställda till 50 och dubblerade antalet projekt.

- Vid ett samgående är det mycket som ska på plats, samtidigt som verksamheten i mesta möjliga mån ska rulla på som vanligt. Att vi redan hade tekniken för den dagliga administrationen på plats samt att appen är så tydlig och lättanvänd kunde vi fokusera på att få till rutiner och bli ett enat team, säger Robert Pilskog.

“Den tydliga och lättanvända appen ger oss möjlighet att fokusera på att få rutiner att funka och jobba smartare.”

Samma enkelhet gäller när underentreprenörer (UE) läggs till i systemet, tillägger Robert. Exempelvis vid toppar vintertid är det en stor fördel att UE är lätt att lägga till, koppla till projekt och tas bort. Samt att appen enkelt kan laddas ner och fungerar som “de flesta appar”.

Varför bör ett företag inom trädgård och anläggning titta närmare på Visma Construction Suites lösning för tidrapportering? Robert svarar:

  • Ni tappar inte bort eller missar fakturor. Att integrera tidrapportering med lönesystemet underlättar stort. 
  • Ni missar inga timmar. Allt som registreras går till order. 
  • Ni har alltid tillgång till faktiska och aktuella siffror, svart på vitt. 
  • Ni har bra underlag för att snabbt göra korrekta beräkningar vid nya förfrågningar. 
  • Det är ett verktyg för ert bolag där ni själva väljer vilka som har åtkomst och vem som ska kunna se och göra vad. Full säkerhet och backup fås tack vare att det är en molntjänst. Och möjligheterna att utöka och anpassa lösningen är stora.

 

Koncernen Habitek bildades i början av 2019 genom ett samgående mellan Lindqvist Bygg, MFS Fastighetsservice, Nicator samt Idrotts- & Trädgårdsanläggningar. De två senare utgör idag Habitek Utemiljö.