Succession

Utveckla och engagera dina medarbetare

Stärk din talangpool och se till att behålla nyckelpersoner

icon Boka demo
interface

Utveckla ledare med intelligent karriärplanering

Möjliggör för era medarbetare att kartlägga karriärvägar som är i linje med deras förväntningar och ambitioner

Ge medarbetare tillgång till konsekvensanalyser för prognostisering av olika karriärval

Hjälp anställda att nå sin fulla potential med personliga utvecklingsplaner och rekommendationer

interface

Få snabbt en övergripande insyn över organisationens kompetens

Identifiera kompetensgap och minimera risken för att nyckelpersoner försvinner

Prioritera insatser baserat på medarbetarens kompetens och risken för att nyckelpersoner försvinner

Talangportalen erbjuder utvärdering och insikt i hur redo era medarbetare är för nästa steg i karriären

interface

Hitta era mest högpresterande medarbetare och de med högst potential

Låt era medarbetares intryck och erfarenheter hjälpa till vid identifiering av framstående prestationer och högpresterare

Crowdsourcing och sociala analyser hjälper er lyfta fram de prestationer som bör belönas

Stöd för samarbete ger en bättre överblick över högpresterande medarbetare inom organisationen

interface

Utveckla medarbetarna för ökad prestation och beredskap inför framtida roller

Identifiera kandidater för nyckelpositioner med hjälp av kompetensmodeller

Skapa individuella utvärderingar med kompetensmodeller

Uppmuntra ledning och anställda att skapa personliga utvecklingsplaner

interface

Hantera succession och öka prestationen hos medarbetarna

Utvärdera hur redo medarbetarna är för nyckelpositioner med hjälp av talangportaler

Den ansvariga för talangpoolen säkerställer att lämpliga utvecklingsaktiviteter tillsätts för medarbetare i nyckelpositioner

Gå från 9-box till n-box mallar som möjliggör kalibrering och jämförelser sida-vid-sida

Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan

Kalmar (Huvudkontor) Visma Comenius AB, Bredbandet 1, 392 30, Kalmar, Sverige +46 480-42 22 75

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke