Prestation och Uppföljning

Prestation och Uppföljning

Länka prestationer till organisatoriska mål.

Inspirera anställda att utmärka sig på jobbet – varje dag

Ställ meningsfulla mål och följ upp framsteg enkelt och tydligt. Öka anställdas engagemang och arbetsmotivation genom att koppla deras bidrag och prestationer till affärsmålen.

Planera framgång med målhantering

Arrow

Se till att team och individer arbetar mot meningsfulla, mätbara och tydliga mål, i linje med företagets strategiska mål. Anpassa individuella mål med utvecklingsplaner för att stärka medarbetarnas prestationer och motivation.

Koppla inlärning till prestation

Accomplishment-Icon-200x200.svg

Kontinuerlig och tydlig utvärdering av prestation gör det enkelt för både chefer och anställda att koppla individuella mål och lärande till resultat, vilket i sin tur stärker både fokus och motivation.

Kontinuerlig
uppföljning

Followup-Icon-200x200%0A.svg

Främja en prestationsorienterad kultur där kontinuerlig uppföljning och feedback är normen. Interaktiva 1:1-möten och uppföljningssamtal skapar utrymme för att känna igen och belöna anställda på ett personligt och skräddarsytt sätt.

Kontakta oss

2019-1-kontakt-600x600.png

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så hör vi av oss och berättar mer.