Lärande och Utveckling

Lärande och Utveckling

Ge medarbetarna möjlighet att driva sin egen karriär.

Personligt lärande och utveckling av medarbetare i nuvarande och framtida roller

De färdigheter och den kompetens vi förvärvar idag har ett kortare utgångsdatum än någonsin tidigare. Bli medveten om dina anställdas lärstilar och erbjud flexibla och individuella lärupplevelser - när och var det passar dem bäst.

Utveckling och karriärplanering

Career-Icon-200x200.svg

Hjälp anställda att nå sin fulla potential med karriärutvecklingsplaner. Gör det möjligt för anställda att kartlägga karriärvägar som är i linje med deras förväntningar och ambitioner samt företagets övergripande strategi.

Proaktiv inlärningshantering

Edu1-Icon-200x200.svg

Hantera dina inlärningsprogram effektivt och skapa roliga och engagerande lärupplevelser för dina anställda. Leverera personlig och självstyrd inlärning som passar varje enskild medarbetares behov, lärstil, preferenser och ambitioner. Vår flexibla lösning för allt lärande kan enkelt anpassas till företagets lärkultur och hjälper er att uppnå den lärande organisationen. En lärande organisation är förberedd för morgondagens arbetsplats.

Erbjud flera inlärningsmöjligheter

Edu2-Icon-200x200.svg

Engagera anställda genom att erbjuda olika former av lärande som stöder deras unika behov och preferenser, lärande som finns tillgängliga var som helst, när som helst. Virtuella klassrum och video gör inlärningsmetoder mer tillgängliga, mikroinlärning ger möjligheter till personligt innehåll som är relevant och intressant för varje enskild anställd.

Certifieringar

Certifications-Icon-200x200.svg

Gör det enklare för administratörer att följa upp kravställd utbildning i organisationen och planera framtida utbildningsbehov. Certifieringar ger anställda en tydlig översikt av kravställda utbildningar som ska genomföras, till exempel obligatoriska utbildningar utifrån roll. Medarbetarna kan planera sitt eget lärande utifrån de krav på repetition och förnyelse som finns.

Intresserad? Kontakta oss!

2019-1-kontakt-600x600.png

Fyll i formuläret så hjälper vi dig hitta den bästa lösningen för ditt företag.