Feedback and Engagement

Skapa samband mellan Talent Management och verksamhetens utveckling

Skapa engagemang som driver resultat

icon Boka demo
interface

Organisationellt Engagemang

Puls enkäter

Identifiera medarbetare i riskzonen innan de försvinner med hjälp av maskininlärning och big data

Tillhandahåll personliga rekommendationer som förbättrar retention rate och budgetprocesser

Utför analyser för att se om en medarbetare bör behållas eller ersättas, tillhandahåll hårda data som behövs för att rättfärdiga individuella investeringar

interface

Individuell Prestation

Comenius Net Performance Score

Comenius Net Performance Score är en enfråge, prestationsbaserad analys som utökar Comenius nuvarande Impressions funktion. Den är baserad på och uppbyggd efter den bevisat prövade och populära NPS metoden, kollegor kan ge feedback direkt till varandra, vilket ger dig realtids insyn in i dina medarbetares prestationer från de som närmast observerat dem.

Användare betygsätter sina kollegor på en 10-gradig skala och ger snabba noteringar, både positiva och konstruktiva. Konstruktiva kommentarer kan bara ses av ledningen medan beröm kan ses av alla, vilket skapar en trivsam kultur av uppskattning och erkännande. Återkoppling kan ges av vem som helst, när som helst.

interface

Real-tids Insikt I Din Verksamhet

Dashboards och heat maps

Resultat från Comenius Puls enkäter samlas in och sammanställs i real-tid och visas i lättlästa, användarvänliga dashboards och heat maps. Comenius Puls 360 dashboards ger snabbt ett fågelperspektiv över organisationens engagemang. Heat maps kan sedan användas för att snabbt gräva djupare in i den samlade datan för team, avdelning, region m.m.

Tillsammans ger Comenius Puls 360 dashboards och heat maps dig möjligheten att ta fram mättal och data över organisationens engagemang i real tid, identifiera trender, och snabbt diagnostisera områden som kan förbättras.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan

Kalmar (Huvudkontor) Visma Comenius AB, Bredbandet 1, 392 30, Kalmar, Sverige +46 480-42 22 75

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke