Comenius Feedback and Engagement

Engagemang i verksamheten

Comenius Feedback & Engagement ger de anställda möjligheten att utvärdera sin egen, kollegors och organisationens prestationer och engagemang. Resultaten ger en översikt över vilka möjligheter och utmaningar som väntar.

Puls enkäter

  • Kort enkät bestående av tre frågor
  • Ger en indikation om hur anställda ser på sin egen och ledningens prestation, och verksamheten generellt
  • Kan också skapa grundliga undersökningar distribuerat till en speciell målgrupp

NPS

  • Enkäter baserade på insats - Anställda kan ge feedback på kollegors prestation och engagemang
  • Anställda värderar sina kollegor på en 10-gradig skala

Dashboards och grafisk data

  • Resultaten visas på dashboards och med hjälp av grafisk data
  • Identifiera trender, och få översikt över utmanande områden

Intresserad av att veta mer?

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.
contact image

Kalmar (Huvudkontor) Comenius Svenska AB Bredbandet 1, 392 30, Kalmar, Sverige +46 480-42 22 75