Automatiserad hantering av leverantörsfakturor

Med Specter E-faktura Leverantörer kan du få ett effektivt flöde för leverantörsfakturor och slippa den fysiska hanteringen av inkommande fakturor. Flödet blir helt digitalt och kan skötas direkt i Specters webbaserade affärssystem - från automatisk inläsning till registrering av inkommande fakturor, kontering och betalning.

Lösningen baseras på en koppling mellan Specter och Pagero.

Se även E-faktura Kunder

64_eInvoice_1.svg

FAKTURASCANNING OCH TOLKNING

Dina leverantörer kan skicka pappersfakturor eller e-postfakturor (PDF) till en unik adress hos Pageros scanningscentral. Fakturan skannas, tolkas och sparas på Pagero Online och sänds vidare till Specter som en inkommande leverantörsfaktura. Du kan sedan enkelt se fakturan och registrera den i Specters leverantörsreskontra.

64_CO2_emissions.svg

HELT PAPPERSLÖST FLÖDE MED E-FAKTURA

Det mest säkra och effektiva flödet för dig och dina leverantörer är ett helt pappersfritt flöde, där fakturorna skickas direkt mellan din leverantörs ekonomisystem och ditt Specter-system. Med Pagero-kopplingen behöver du inte bekymra dig om det tekniska. Kan din leverantör skicka e-fakturor kan du få dem automatiskt till Specter.

64_earth.svg

ALLTID TILLGÅNG TILL FAKTUROR ONLINE

Med Pageros onlinetjänst e-arkiv får du alla dina leverantörsfakturor samlade på ett och samma ställe, vilket minskar behovet av att leta i olika system eller pärmar. Fakturorna finns tillgängliga i Pagero e-arkiv så länge som krävs enligt gällande bokföringsregler, både i Sverige och internationellt.

64_energy.svg

LÖSNING UTIFRÅN BEHOV

Du kan välja mellan två paket av Pageros tjänst; enbart e-faktura (Paket 1) eller både fakturaskanning och e-faktura (Paket 2). Observera att Paket 2 behövs för att hantera leverantörsfakturor som skickats som PDF via e-post.

För att använda Pagero-kopplingen behöver du funktionen Leverantörsfaktura/Utgifter i ditt Specter-system.

Massor av fördelar

  • Inkommande fakturor samlas och visas i en egen vy - “obehandlade inkommande leverantörsfakturor”
  • Möjlighet att förhandsgranska fakturarader
  • Automatiskt konteringsförslag, kan granskas och justeras
  • Se originalfaktura som PDF direkt i Specter (tillgänglig i 90 dagar)
  • Nå alla dina affärspartners via en enda koppling
  • Fakturorna finns tillgängliga i Pagero e-arkiv så länge som krävs enligt gällande bokföringsregler
  • Ta emot e-fakturor direkt i Specter
  • Ta emot PDF eller inscannade fakturor direkt i Specter via Pagero (Paket 2)
  • Du får en postadress och e-postadress hos Pagero (Paket 2)
  • Du behöver inte tänka på e-fakturaformat