Därför satsar Visma på användbarhet

Genom att låta användbarhet genomsyra alla nivåer i organisationen kan Visma garantera användbarheten i sina produkter.

Rätt information till rätt person i rätt tid. Det är vad många företag är ute efter när de investerar i en ny IT-lösning. För att lyckas skapa sådana lösningar krävs det att systemleverantören har användbarhetsdesign, UX, inbyggd i den egna organisationen.

Ett företag som arbetar mycket med UX är Visma och där är arbetet med användbarhet förankrat genom hela organisationen.

Fredrik Fernberg, UX-ansvarig på Visma 

- UX ligger som en stabsfunktion hos oss. Under den har vi en UX-organisation för var och en av våra tre divisioner, och under dem har varje större enhet en egen gruppering av UX-specialister, säger Fredrik Fernberg, UX-ansvarig på Visma.

Detta innebär att Visma kan kombinera en central kvalitetskontroll av UX-arbetet med kreativ frihet för de som arbetar med UX på varje produkt. Det finns vissa generella riktlinjer som tas fram gemensamt av hela UX-organisationen och som garanterar att alla produkter följer ”best practice”, men sedan är grundregeln att UX utgår från de behov som finns i de olika produkterna.

Vismas UX-team i diskussion om nya gränssnittet av Visma Proceedo. 

Eftersom UX ligger högt upp i Vismas organisation kan användbarhet komma in i ett tidigt skede. I många projekt är den vanliga arbetsgången att produktägaren lägger fram förslag på vad som behöver åtgärdas, vilket UX-gruppen sedan får rätta sig efter. På Visma etableras nu ett annat arbetssätt.

Det börjar med ett steg som kallas Opportunity Assement. Här sker en genomgång av vilka möjligheter det finns att förbättra olika produkter och de som verkar mest lovande väljs ut. Därefter följer steget Product Discovery, som är en av nycklarna till ett bra UX-arbete.

Under Product Discovery leds UX-arbetet av en UX-designer där man skapar en förståelse för vad produkten ska göra och hur den ska göra det. En förstudie görs där ett Visma-team sätter sig in i vilka behov slutkunderna har. Utifrån förstudien kan UX visualisera hur produkten skall fungera för att möta användarnas krav och behov.

– Vi vill arbeta så mycket som möjligt i Product Discovery-fasen eftersom det ger oss möjlighet att testa produktens användbarhet innan vi börjar med utvecklingen. Det gör att UX genomsyrar hela det fortsatta utvecklingsarbetet och att våra centrala riktlinjer följs i alla utvecklingsprojekt, vilket i slutändan ger kunderna system som är enkla att arbeta i, säger Fredrik Fernberg.

 

Vill du läsa mer inom ämnet?

När du investerar i ett nytt system är det viktigt att ställa rätt krav på användbarhet. Bra användbarhet
ökar produktiviteten och arbetsglädjen. 

Ladda ner vårt whitepaper