Tjänster

Utgångspunkten är att våra lösningar ska hjälpa ert företag att minimera, förkorta och förutse driftstopp i er IT-miljö

Kontakt

Lösningar utifrån era verksamhetsbehov


servicenav

ServiceNav

Vi samordnar och utför all service av er tekniska utrustning på plats eller i vår verkstad, oavsett vilken typ av utrustning det gäller. 

installationsnav

InstallationsNav

Vi koordinerar våra egna och andra leverantörers installationer för att effektivisera er verksamhet. Exempelvis genomför vi stora komplexa installationsprojekt inom kollektivtrafiken med hög fokus på precision och leveranssäkerhet. 

 

projektledning

Projektledning

Vi erbjuder kvalificerad projektledning med ett professionellt projektledarteam. Våra många år i branschen har gett oss erfarenhet av stora utrullningsprojekt med snäva tidsramar och krävande miljöer.

outsoursing

Outsourcing

När ni anlitar oss som outsourcing-
partner kan ni vara trygg att vi levererar kvalitet och leveransprecision på ett effektivt sätt. 

hardware_management

Hardware Management

Ni äger hårdvaran, resten sköter vi. I hardware management ingår allt från asset management till support och planering av inköp. 

hardware_as_service

Hardware as a Service 

Helhetslösningen - vi äger hårdvaran och sköter allt runt omkring. Inkluderar allt från på platsen-service till support och hantering av hårdvaran.