Kundcase 

Vi strävar efter att erbjuda lösningar för alla typer av branscher och verksamheter. Vi hjälper våra kunder med allt från stora utrullningsprojekt till löpande serviceuppdrag. Utgångspunkten är få kundens IT-miljö att fungera så effektivt som möjligt.
Nya spelterminaler på ATG:s samtliga ombud

2013 fick Visma i uppdrag att byta pc, skärm, display, kundscanner, handscanner, skrivare och kortterminal hos ATG:s samtliga ombud. I uppdraget ingick inköpsstrategisk konsultation, out-of-the-box testing, framtagning av utbildning och manualer samt inventarieregistrering och miljöriktig återvinning. Viktiga mål med projektet var att koordinera samtliga underleverantörer så att installationerna kunde utföras i tid, samt att arbeta kostnadseffektivt. Projektet pågick under 4 månader och slutfördes enligt projektplanen.

Visma utför löpande teknisk service hos ATG:s ombud. De vanligaste typerna av uppdrag är förbesök/ projektering, nyinstallation, byte, avinstallation och flytt/omdragning. Årligen besöks varje ombud för PM (Preventive Maintenance). Vid varje servicebesök kontrollerar teknikern samtlig utrustning och frågar personalen om ytterligare fel finns, för att arbeta proaktivt och kostnadseffektivt. Årligen utför Visma ca 1 600 fältserviceärenden och ca 1 000 reparationsärenden för ATG. Därtill hanteras alla lager- och logistik av Visma.Teknisk service i restaurangmiljö

Visma utför årligen omkring 10 000  service- och installationsärenden på Svenska Spels spelmaskiner på restauranger och i bingohallar. Verkstadstjänsterna omfattar ca 7 000 modulreparationer och 1 200 automatrekonditioneringar per år. Samtliga tekniker utbildas för att klara av de speciella förhållanden som råder i krogmiljöer, och certifieras och säkerhetskontrolleras för att kunna upprätthålla Svenska Spels höga krav på spelsäkerhet och speltillgänglighet.

Visma utför regelbundet omfattande uppgraderings- och underhållsprojekt på uppdrag av Svenske Spel. 2013 beställdes ett större utrullningsprojekt då samtliga kommunikationslösningar och kontrollenheter skulle bytas ut under en period på 6 månader. Visma planerade och koordinerade övriga leverantörer och slutförde projektet i tid.
OKI

Service & Support

Visma tar emot och hanterar ca 3 600 st supportärenden varje år för OKI:s återförsäljare i hela Norden, och utför omkring 1 600 fältserviceärenden per år. OKI har även lämnat över helhetsansvaret till Visma för den garanti som gäller samtliga produkter, vilket innebär att Visma utför både garantivalidering och garantiservice för OKI.

Logistik

Visma tillhandahåller ett reservdelslager i Stockholm för OKI:s räkning, med automatiserade beställningspunkter som sätts i syfte att alltid kunna erbjuda snabb skick-service, utan att generera onödiga lagerkostnader. Därtill håller Visma ett så kallat DOA-lager i Malmö för att snabbt kunna skicka ut en ny