Service & Installation
Kvalitet, effektivitet och leveransprecision <br>från norr till söder

Miljöarbete - en naturlig del av serviceverksamheten

Visma EssCom påverkar miljön när vi utövar service- och kontorsarbete och därtill förknippade verksamheter. För att minska miljöpåverkan av verksamheten har vi ett program för ständiga förbättringar och måluppföljning i överensstämmelse med våra miljöcertifieringar: ISO 14001, ”Stockholms stads miljödiplom” och ”Svensk Miljöbas”.

Vi ser i vårt miljöarbete till hela nätverket med kunder och leverantörer och bedriver miljöarbetet i samverkan med dem. Vårt företag ska som lägst leva upp till myndigheternas krav.

Alla anställda ska ha tillräcklig utbildning om miljö. Företagets miljöarbete och miljöhänsyn ska vara närvarande i samtliga anställdas dagliga överväganden både förebyggande och reaktivt.


     

Kvalitet och Miljöpolicy.pdf